Plażowa Arena - widok na boiska do siatkówki plażowej.

17 czerwca 2021r. nastąpiło uroczyste otwarcie wielofunkcyjnego boiska plażowego przy hali sportowej Arkadia, która od 1 stycznia br została włączona do Zespołu Szkół w Górze.

Pomysłodawcą i głównym realizatorem pomysłu powstania Plażowej Areny był pan Andrzej Jasiak kierownik hali oraz nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół w Górze. Wielkie wsparcie okazali włodarze powiatu starosta górowski pani Anna Kolibek, wicestarosta pan Andrzej Rogala, członek zarządu pani Urszula Szmydyńska, radni powiatu oraz skarbnik pan Wiesław Pospiech.

Podczas uroczystości dyrektor Szkoły pani Ewa Gano podkreśliła zaangażowanie kierownika, władz powiatu, radnych, pracowników Arkadii i ekipy remontowej starostwa powiatowego, nauczycieli Zespołu Szkół w ten wielki projekt organizacyjny.

Starosta pani Anna Kolibek podziękowała wszystkim za organizację tego wspaniałego projektu i wyraziła nadzieję, że obiekt ten pomoże w rozwijaniu pasji sportowych mieszkańców powiatu.

Komendant Straży Pożarnej pan Krzysztof Panocha zauważył, że Góra była prekursorem rozgrywek siatkówki plażowej i cieszy się, że boisko wielofunkcyjne powstało i wszyscy chętni będą mogli realizować się sportowo.

Przewodniczący Samorządu Maciej Żmiejewski  zabrał głos w imieniu społeczności uczniowskiej Zespołu Szkół w Górze. Podziękował za świetny obiekt sportowy, na którym młodzież będzie mogła spełniać swoje pasje sportowe na lekcjach wychowania fizycznego oraz w czasie wolnym.  Uczniowie widzą też większe możliwości wykorzystania obiektu do celów kulturowo-społecznych.

Główną atrakcją tego wydarzenia były mecze piłki siatkowej plażowej oraz pokazowy mecz tenisa plażowego. Szczególny entuzjazm wśród zgromadzonych wywołał mecz nauczycieli Zespołu Szkół oraz Liceum Ogólnokształcącego. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Po zmaganiach sportowych, w dniu pełnym słońca wszyscy zaproszeni mogli skorzystać z poczęstunku przygotowanego przez nauczycieli, pracowników oraz uczennice Zespołu Szkół w zawodzie technik hotelarstwa. Zabawa była przednia. Serdecznie wszystkim dziękujemy za przybycie.