Wspólne zdjęcie harcerzy i dyrektora Zespołu Szkół po przekazaniu Betlejemskiego Światełka Pokoju i kartki świątecznej z życzeniami dla społeczności szkolnej.

Betlejemskim Światłem Pokoju harcerki i harcerze ZHP oraz skauci z całej Europy – pragną dzielić się ze wszystkimi. Druhowie dostarczają lampiony z Betlejemskim Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzieląc się jednocześnie radosną nowiną i szerząc największe wspólne wartości braterstwa i pokoju.

14 grudnia 2022 r. Światło Pokoju dotarło również do Zespołu Szkół w Górze. Na ręce Pani dyrektor Ewy Gano światełko przekazali przewodnik Kajetan Zontek, przyboczna z 23 GGZ “Przyjaciele Szczerbatka” Julia Sobańska, zastępowe  Maja Kosińską i Hania Maźnio oraz druh Dominik Korol z XX Górowskiej Drużyny Harcerskiej „Glock”.