Logo akcji Betlejemskie Światło Pokoju 2021.

Betlejemskim Światłem Pokoju harcerki i harcerze ZHP oraz skauci z całej Europy – pragną dzielić się ze wszystkimi. Druhowie dostarczają lampiony z Betlejemskim Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzieląc się jednocześnie radosną nowiną i szerząc największe wspólne wartości braterstwa i pokoju.

13 grudnia 2021 r. Światło Pokoju dotarło również do naszego Zespołu, przewodnik Kajetan Zontek, druhna Mają Kosińską oraz druh Dominik Korol z XX Górowskiej Drużyny Harcerskiej „Glock” przekazali je dla wicedyrektora Dariusza Lisieckiego.

Zdjęcie przekazanego przez harcerzy Betlejemskiego Światła Pokoju.