15 grudnia 2023 r. Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Zespołu Szkół w Górze. Na ręce Pani dyrektor Ewy Gano światełko przekazali przewodnik Kajetan Zontek, przyboczny Krzysztof Roszkowski z 13. Górowskiej Drużyny Starszoharcerskiej „Obsydian” oraz młodzi harcerze i harcerki z Górowskiego Środowiska Harcerskiego DRAGON.

„Czyńmy pokój” – to hasło Betlejemskiego Światła Pokoju 2023, niech zachęci nas ono do głębokiej refleksji nad ideą pokoju, nie tylko tego światowego, ale przede wszystkim we wszystkich ludzkich sercach.

Betlejemskim Światłem Pokoju harcerki i harcerze ZHP oraz skauci z całej Europy – pragną dzielić się ze wszystkimi. Druhowie dostarczają lampiony z Betlejemskim Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzieląc się jednocześnie radosną nowiną i szerząc największe wspólne wartości braterstwa i pokoju.