Dnia 5.03.2024 roku w Zespole Szkół w Górze odbyło się spotkanie z przedstawicielem Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu – inspektorem Jackiem Grygotowiczem. Spotkanie zorganizowane było dla uczniów klas pierwszych oraz drugich Branżowej Szkoły I stopnia i miało na celu zapoznanie młodzieży z obowiązującymi prawami i obowiązkami pracownika młodocianego. Uczestnicy spotkania zostali uczuleni na zachowanie szczególnej ostrożności podczas zajęć z praktycznej nauki zawodu i przestrzeganie wszelkich zasad BHP gdyż o wypadek w pracy nie jest trudno.
W dużej mierze to właśnie my jako pracownicy odpowiadamy za bezpieczeństwo w pracy dlatego niezbędne jest szkolenie BHP każdego pracownika.

Obecnie pierwszoklasiści przygotowują się do Wojewódzkiego Konkursu BHP dla Młodzieży z OHP a spotkanie z panem Jackiem niewątpliwie było dawką cennych informacji, którą przedstawiciel Hufca Pracy w Górze wykorzysta już 10 kwietnia na etapie wojewódzkim.

Młodzież wypełni test wiedzy dot. BHP a na jego podstawie zostanie wybrana osoba, która z największą liczbą punktów będzie reprezentować  jednostkę w kolejnym etapie.

Klaudia Podhajecka
wychowawca HP w Górze