Grafika promująca akcję "BohaterON".

Na przełomie października i listopada uczniowie naszej szkoły brali udział w akcji „BohaterON w Twojej szkole 2021”.

Jest to część ogólnopolskiej kampanii, której celem jest upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego,  a także promocja postaw patriotycznych i popularyzowanie historii Polski XX wieku. Projekt ten jest objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki.

W akcji brały udział klasy: 4 TEO, 3 TBHI i 2 TBM, pod opieką pań, Doroty Nowak i Anny Jarząb. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach o tematyce powstańczej. Scenariusz lekcji obejmował obejrzenie filmu „Głód, brud i wesela. Codzienność podczas Powstania Warszawskiego” oraz ćwiczenia utrwalające przekaz medialny. Ponadto w ramach lekcji historii przybliżono wydarzenia, daty i ważne postaci tego okresu. Na koniec uczniowie wykonali kartki z życzeniami dla Powstańców.