Projekt – „Być przedsiębiorczym – nauka przez działanie”

Projekt pt. Być przedsiębiorczym – nauka przez działanie. Innowacyjny program nauczania przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych” jest realizowany od 1 lipca 2010 do 31 października 2013 przez firmę pwn.pl sp. z o. o przy udziale Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego z Wiednia. Jest on dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Priorytetu III, Działania 3.5 Projekty Innowacyjne.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest wykształcenie w uczniach szkół ponadgimnazjalnych podstaw przedsiębiorczości, które doprowadzą do zwiększonego zainteresowania kontynuacją kształcenia na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki. Cel ten zostanie osiągnięty przy pomocy 3 celów szczegółowych: Dopasowanie programów nauczania Podstaw Przedsiębiorczości do trendów europejskich poprzez opracowanie diagnozy potrzeb uwzględniającej m.in. analizę SWOT dotychczasowych rozwiązań z punktu widzenia różnych grup docelowych (uczniów, nauczycieli, rodziców, kuratorium), przegląd europejskich programów nauczania przedsiębiorczości, wykorzystanie dobrych europejskich praktyk (komponent ponadnarodowy). Uatrakcyjnienie zajęć z Podstaw Przedsiębiorczości poprzez wprowadzanie nowych narzędzi opartych o nowoczesne technologie i aktywne formy nauczania.
Wypracowanie i testowe wdrożenie nowatorskiego innowacyjnego programu nauczania Podstaw Przedsiębiorczości. W projekcie bierze udział 30 szkół. Dydaktycy otrzymają nowy atrakcyjny program nauczania przedmiotu wykorzystujący nowatorskie metody oparte o nowoczesne technologie. Uczniowie zaś dzięki innowacyjnemu programowi nauczania będą mogli kształtować i rozwijać postawy przedsiębiorcze. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W naszej szkole w projekcie w roku szkolnym 2012/2013 uczestniczą dwie klasy:
I TI – opiekun pani mgr inż. Teresa Frączkiewicz
I TL – opiekun pani mgr Elwira Ryndak

E.R.