Już po raz siódmy wydawnictwo Nowa Era zorganizowało konkurs Projekt z klasą. Od pięciu lat przyznawany jest szkołom biorącym udział w konkursie dodatkowo honorowy tytuł Dobrze zaPROJEKTowanej Szkoły.
Nasza Szkoła wzięła udział we wszystkich edycjach konkursu. Może się też poszczycić pięciokrotnie przyznanym tytułem.
W tym roku pani Teresa Witkowska zgłosiła swój siódmy projekt: Ja, Ty, My nie marnujemy żywności.
Jego celem było:
– uwrażliwienie młodzieży na tak ważne problemy społeczne jak  marnowanie żywności i niedożywienie
– tworzenie kultury dbania o właściwe wykorzystanie żywności w środowisku rodzinnym
– wykształcenie u uczniów postawy prospołecznej i zainteresowania się ideą dzielenia się jedzeniem z osobami w potrzebie
– poszerzenie wiedzy z edukacji globalnej
– budzenie empatii u młodzieży
– kształcenie umiejętności pracy w grupie
Projekt trwał trzy miesiące i w tym czasie uczniowie: dyskutowali na temat marnowania żywności i głodu na świecie, zorganizowali Dzień Białej Bransoletki, zbierali w szkole żywności dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Górze, uroczyście wręczyli zgromadzoną żywność.
Swoimi działaniami młodzież zainteresowała lokalne władze, dyrekcję i nauczycieli szkoły oraz rodziców.
Opiekunka projektu po raz piąty została PROJEKTantem edukacji.

Zespół Szkół w Górze po raz trzeci Dobrze zaPROJEKTowaną Szkołą

Zespół Szkół w Górze już po raz piąty wziął udział w konkursie na najlepszy projekt edukacyjny organizowanym przez wydawnictwo Nowa Era. Od trzech lat wydawnictwo przyznaje uczestnikom konkursu honorowy tytuł „Dobrze ZaPROJEKTowana Szkoła”.

Górowska szkoła już po raz trzeci otrzymała taki tytuł. Został on potwierdzony specjalnym Certyfikatem oraz „wirtualną odznaką” do zamieszczenia na stronie internetowej placówki.
Przyznany tytuł świadczy o tym, że szkoła:

 • podchodzi do edukacji w sposób nowoczesny,
 • jest otwarta na uczniowskie inicjatywy,
 • tworzy dobre warunki do rozwijania pasji i wspierania talentów,
 • poprzez wspieranie pracy metodą projektu kształtuje umiejętności i postawy niezbędne do funkcjonowania w życiu społecznym (m.in. współpraca, planowanie, odpowiedzialność),
 • jest atrakcyjna dla rodziców, którzy poszukują dla swoich dzieci szkoły inspirującej i twórczej.

Szkoła kolejny raz znalazła się w elitarnym gronie placówek, które w szczególny sposób dbają o rozwijanie umiejętności kluczowych swoich uczniów. Ma też swoje miejsce na mapie „Dobrze zaPROJEKTowanej edukacji”.
W tym roku do konkursu został zgłoszony projekt „STOP nienawiści” realizowany przez grupę uczniów, biorących udział w programie „Nienawiść. jestem przeciw!” http://www.nowaera.pl/component/projektzklasa5/projekty/pokaz/35.html
Opiekunką projektu była pani Teresa Witkowska, która otrzymała Certyfikat „PROJEKTanta edukacji”.
Tegoroczna edycja konkursu odbyła się pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej.
Patronat medialny nad konkursem objęły czasopisma: „Głos nauczycielski”, „Cogito” i „Victor Gimnazjalista”.
LIST
http://www.prezydent.pl/pierwsza-dama/wypowiedzi-pierwszej-damy/listy/art,291,list-pierwszej-damy-z-okazji-v-ogolnopolskiego-konkursu-projekt-z-klasa.html

Dobrze zaPROJEKTowana szkoła

Już po raz drugi Zespół Szkół w Górze znalazł się w elitarnym gronie placówek, które w szczególny sposób dbają o rozwijanie umiejętności kluczowych swoich uczniów i ponownie został uhonorowany przez Wydawnictwo Nowa Era tytułem „Dobrze zaPROJEKTowana Szkoła”.
Tytuł ten został potwierdzony specjalnym Certyfikatem oraz „wirtualną odznaką” do zamieszczenia na stronie internetowej placówki. Oznacza to, że szkoła:

 • podchodzi do edukacji w sposób nowoczesny,
 • jest otwarta na uczniowskie inicjatywy,
 • tworzy dobre warunki do rozwijania pasji i wspierania talentów – poprzez wspieranie pracy metodą projektu kształtuje umiejętności i postawy niezbędne do funkcjonowania w życiu społecznym (m.in. współpraca, planowanie, odpowiedzialność),
 • dba o rozwijanie umiejętności kluczowych,
 • wprowadza niestandardowe formy nauki,
 • motywując uczniów do większej aktywności,
 • jest atrakcyjna dla rodziców, którzy poszukują dla swoich dzieci szkoły inspirującej i twórczej.

Tytuł od roku 2013 przyznawany jest szkołom, które zglosiły swoje projekty do konkursu „Projekt z klasą”. Jest on organizowany od czterech lat.
Do tegorocznej edycji konkursu z górowskiego Zespołu Szkół zgłoszony został projekt „Dlaczego zapomniani? Historia górowskich Żydów”, realizowany przez uczniów z klasy I technikum hotelarskiego i ekonomicznego. Opiekunem projektu była pani Teresa Witkowska, która po raz drugi została uhonorowana tytułem „PROJEKTanta edukacji”. Należy dodać, że projekty z Zespołu Szkół brały udział we wszystkich czterech edycjach konkursu.