Nasza szkoła przystąpiła
do ogólnopolskiej akcji Gazety Wyborczej
„Nauczyciel z klasą”

Organizatorami programu są: Gazeta Wyborcza, portal Gazeta.pl oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej. Partnerem programu jest Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności, a głównym sponsorem akcji Agora SA. Patronat nad programem objął Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski.

Wzorem ubiegłorocznej akcji “Szkoła z klasą – czytam, myślę, działam”, w której uczestniczyliśmy uzyskując tytuł Szkoły, która uczy myślenia oraz tytuł Szkoły, która uczy działania, w roku szkolnym 2005/2006 przystąpiliśmy do kolejnego, ogólnopolskiego programu Gazety Wyborczej “Nauczyciel z klasą”. Zgodnie z założeniami programu, każdy z biorących w nim udział nauczycieli podjął próbę zaliczenia czterech sprawności:

  • Nauczycielu, odejdź od tablicy.
  • Nauczycielu, pracuj metodą projektów.
  • Nauczycielu, oceniaj uczniów tak, by pomagać im się uczyć.
  • Nauczycielu, uczeń też człowiek.

Opis wykonanych w ramach realizacji sprawności zadań, nauczyciele umieszczali na stronie internetowej akcji. Na ogół były to scenariusze lekcji i prezentacje projektów oraz opinie najbardziej zainteresowanych – uczniów. Następnie nauczyciele różnych szkół wzajemnie oceniali swoje prace, wymieniając przy okazji dydaktyczne i wychowawcze doświadczenia w pracy z młodzieżą.  Głównym celem programu było kształtowanie wymienionych wyżej umiejętności powiązanych z programem oraz rozwijanie współpracy naszej placówki z innymi szkołami.

Miło nam zakomunikować, że wszystkie nauczycielki naszej szkoły, które w roku szkolnym 2005 / 2006 uczestniczyły w ogólnopolskim programie Nauczyciel z klasą, decyzją ekspertów organizatorów programu, Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Gazety Wyborczej pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, uzyskały tytuł Nauczyciel z klasą, a Zespół Szkół w Górze tytuł szkoły, w której uczą Nauczyciele z klasą.

Poniżej prezentujemy ich sylwetki.

mgr Teresa Witkowska
Wicedyrektor szkoły i nauczycielka języka polskiego
Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu
Nauczyciel dyplomowany
Ukończyła: studia podyplomowe z języka polskiego i ewaluacji pedagogicznej
Egzaminator na egzaminie maturalnym z języka polskiego
Ekspert na komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych na awans zawodowy nauczycieli
Odznaczona srebrnym krzyżem zasługi i medalem Komisji Edukacji Narodowej
Absolwentka LE w Górze

mgr Katarzyna Cuże
Nauczycielka przedmiotów zawodowych ekonomicznych
Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze
Nauczyciel kontraktowy
Ukończyła: studia podyplomowe z zakresu pedagogiki
Lider WDN i przewodnicząca zespołu przedmiotowego nauczycieli przedmiotów ekonomicznych
Absolwentka LE w Górze

mgr Agnieszka Chmiel
Nauczycielka matematyki i technologii informacyjnej
Absolwentka Uniwersytetu Zielonogórskiego
Nauczyciel kontraktowy
Ukończyła: studia podyplomowe z matematyki dla nauczycieli i studium pedagogiczne
Absolwentka LZ w Górze

mgr Edyta Ludwiczyńska
Nauczycielka matematyki
Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze
Nauczyciel mianowany
Przewodnicząca zespołu przedmiotowego nauczycieli przedmiotów ścisłych

mgr Dorota Nowak
Nauczycielka języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie
Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze
Nauczyciel mianowany
Ukończyła: studia podyplomowe z historii i wiedzy o społeczeństwie
Egzaminator na egzaminie maturalnym z języka polskiego
Rzecznik prasowy szkoły

mgr Katarzyna Staniszewska
Nauczycielka biologii i języka angielskiego
Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego
Nauczyciel mianowany
Ukończyła: studia podyplomowe w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego, zdobyła Certificate In Advanced English
Przewodnicząca zespołu przedmiotowego nauczycieli przedmiotów przyrodniczych

Koordynator programu

Teresa Witkowska