Opowieść o Żydach Polskich

Pod koniec października uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wirtualnej lekcji z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Po zajęciach uczniowie klasy IV TE razem ze swoją polonistką wzięli udział w konkursie. Swoje odpowiedzi na pytania konkursowe wysłali do muzeum i znaleźli się wśród 20 szkół wyróżnionych w konkursie.

Szkoła otrzymała certyfikat potwierdzający udział w lekcji i grę edukacyjną POLIN. Będzie ona wykorzystywana na zajęciach lekcyjnych i spotkaniach zespołu realizującego program „Nienawiść. jestem przeciw”.