Zespół Szkół w Górze „Szkołą przyjazną uczniom”

Już po raz szósty rozpoczął się wielki konkurs „Super Expressu” Super szkoła, któremu patronuje Ministerstwo Edukacji i Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, a jego sponsorem jest firma McDonald’s. W konkursie  biorą udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i  szkół ponadgimnazjalnych, z podziałem na miejscowości do 50 tys. mieszkańców i powyżej 50 tys. mieszkańców. Tym samym szkoły oceniane są w sześciu różnych kategoriach. Promowane są placówki, które kształcą na wysokim poziomie. Mają prymusów i laureatów olimpiad przedmiotowych. Nagradzane są też szkoły, w których dzieci i nauczyciele szanują się nawzajem, uczniowie chętnie chodzą na lekcje i nie boją się „belfrów”, a po zajęciach mają zorganizowany czas wolny. Wyżywają się w kółkach zainteresowań, muzykują, bawią się w teatr i uprawiają sport. Narkotyki i alkohol to patologie, które zdarzają się rzadko.

W tym roku samorząd uczniowski naszej szkoły postanowił zgłosić do udziału w konkursie  Zespół Szkół w Górze. Uczniowie wypełniali ankiety specjalnie przygotowane w tym celu przez organizatorów, składające się z 13 pytań,  z czterema odpowiedziami do wyboru. Odpowiedzi były punktowane w skali od 1 – 4. Warunkiem udziału w I etapie konkursu było wysłanie do organizatorów ankiet wypełnionych przez minimum 10% uczniów szkoły, każdy uczeń mógł wypełnić tylko jedną ankietę. Nasz samorząd wysłał około 100 wypełnionych ankiet. Do II etapu konkursu zakwalifikowało się 120 najlepiej ocenionych przez uczniów szkół z ogólnej liczby 2 tys. zgłoszonych  (po 20 z każdej z sześciu kategorii). Wśród tych szkół znajduje się także nasza szkoła, która tym samym otrzymała certyfikat „Szkoły przyjaznej uczniom”. Drugi etap konkursu będzie trwał od 29.03.2006 roku do 27.04.2006 roku. W tym etapie, dyrektor szkoły wypełni kwestionariusz, który wraz z opinią kuratorium oświaty i wychowania lub starostwa powiatowego zostanie odesłany do organizatorów. Jury konkursowe oceni kwestionariusz i wyłoni w drodze losowania 18 najlepszych szkół, po 3 w każdej kategorii. Wyniki II etapu konkursu zostaną opublikowane 27 kwietnia 2006 r. W finale zakwalifikowane szkoły będą prezentowały swoje osiągnięcia w Warszawie.

Informujemy, że nasza szkoła nie została zakwalifikowana do II, finałowego etapu konkursu „Super Expressu” Super szkoła. Cieszymy się jednak z osiągniętego wyniku i otrzymanego certyfikatu „Szkoły przyjaznej uczniom”. Tymczasem nie spoczywamy na laurach i już teraz podejmujemy starania by w przyszłym roku szkolnym uzyskać miano „Super Szkoły”.