W tym roku szkolnym Samorząd Uczniowski naszej Szkoły wziął udział w ogólnopolskim programie Szkoła Demokracji organizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i współfinansowanym ze środków Ambasady USA oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Szkoły biorące udział w programie miały do zrealizowania minimum jednego wyzwania w siedmiu obszarach:

– wybory reprezentacji
– komunikacja i media
– działania uczniów
– podejmowanie decyzji
– uczenie się i nauczanie
– zasoby i kwestie formalne
– otwarta szkoła


W naszej Szkole łącznie zrealizowano dziesięć wyzwań. Wśród nich była między innymi Operacja „Naleśnik”, Walentynki, Lawendowy kącik, organizacja debaty wyborczej i wybory nowego Samorządu Uczniowskiego. Warta podkreślenia jest też inicjatywa zbiórki funduszy na zakup sprzętu nagłaśniającego do auli szkolnej. Udało się to zrealizować przy wsparciu Rady Rodziców. Koordynatorami zespołu byli pani Teresa Witkowska, która odpowiadała za publikację relacji na stronie programu i pan Mariusz Baworowski, opiekujący się uczestnikami programu.
Działania odbywające się w naszej Szkole były wysoko ocenione przez organizatorów, a relacje publikowane na stronie głównej programu jako dobre praktyki.
Od teraz do końca 2019 roku nasza Szkoła może się posługiwać tytułem Szkoła Demokracji.

STRONA