Centrum Edukacji Obywatelskiej zaproponowało w listopadzie 2008 r. szkołom podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym z całego kraju udział w kolejnym programie realizowanym w ramach prowadzonej od sześciu lat akcji “Szkoła z klasą”. Tym razem była to „Szkoła Myślenia” Tym razem program był realizowany we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności specjalizującej się m.in. w wyrównywaniu szans edukacyjnych, Fundacją Agory oraz Wydawnictwem Pedagogicznym OPERON. Partner programu „Gazeta Wyborcza” przez cały rok informowała opinię publiczną o działaniach uczniów.
Najważniejsze w programie było rozwijanie umiejętności rozumowania, zadawania pytań badawczych, rozwiązywania problemów oraz wykorzystania wiedzy w praktyce.
Program polegał na zachęceniu nauczycieli do stosowania metod rozwijających myślenie, w tym uczniowskich projektów edukacyjnych, zarówno z zakresu nauk matematyczno – przyrodniczych, jak i humanistyczno – społecznych. Swoje osiągnięcia nauczyciele i uczniowie mieli przedstawić na szkolnych festiwalach nauki.
Program realizował  idee zawarte w projekcie Podstawy Programowej Kształcenia Ogólnego, przygotowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Chęć udziału w programie wyraziły też dwie nauczycielki naszej szkoły.
Pani K. Cuże zrealizowała z klasą I technikum handlowego projekt „Kiermasz ciasta domowego”. Uczniowie m.in. mieli nauczyć się obsługi kasy fiskalnej, upiec ciasta i opracować mini książkę kucharską. Pani T. Witkowska z uczniami z klasy III technikum informatycznego postanowiła zebrać materiały i opracować stronę internetową i folder o zabytkach sakralnych powiatu górowskiego. Zebrane informacje miały dotyczyć kościołów, kaplic mszalnych, kapliczek przydrożnych i krzyży pokutnych. Uczniowie mieli zebrać materiał rzeczowy, zrobić zdjęcia zabytków i przygotować stronę internetową projektu i folder.
Prezentacja obu projektów odbyła się 3 kwietnia na V Szkolnym Festiwalu Nauki. Kiermasz ciasta cieszył się powodzeniem i wszystkie przygotowane wypieki zostały sprzedane, a uczniowie bez problemu obsługiwali kasę fiskalną. Powstała też mini książka kucharska.
Prezentacja strony internetowej ukazującej zabytki sakralne powiatu odbyła się w obecności gości oficjalnych, gimnazjalistów i uczniów szkoły w pracowni języka polskiego. W związku ze znacznym zainteresowaniem prezentacja odbywała się dwukrotnie.
Na początku lipca organizatorzy ocenili projekty realizowane przez szkoły i przyznawali dyplomu. Wśród szkół, które ukończyły program znalazł się też Zespół Szkół w Górze, który tym samym uzyskał tytuł „Szkoły Myślenia”.