Zespół Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze
„SZKOŁĄ W RUCHU”

Otrzymany tytuł to wyróżnienie dla szkoły, uczniów i nauczycieli którzy promują w swoim środowisku aktywność fizyczną.

Opis projektu:

SZKOŁA W RUCHU
„ĆWICZYĆ KAŻDY MOŻE”

W roku szkolnym 2013/2014 nasza szkoła wzięła udział w Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej „Ćwiczyć każdy może” organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu. Organem wspierającym akcję był Ośrodek Rozwoju Edukacji. Minister Edukacji Narodowej przyznawał tytuł „Szkoła w Ruchu” szkołom albo „Przedszkole w Ruchu” przedszkolom, które podejmowały działania na rzecz aktywności fizycznej w następujących obszarach:

Ruch w szkole/przedszkolu

 1. wychowanie fizyczne – zajęcia edukacyjne (obszar nr 1)
 2. wychowanie fizyczne – alternatywne formy realizacji zajęć wychowania fizycznego (WF) (obszar nr 2)
 3. edukacja zdrowotna (obszar nr 3)
 4. kwalifikacje i doskonalenia nauczycieli WF oraz wychowawców edukacji przedszkolnej (obszar nr 4)
 5. pozalekcyjne zajęcia sportowe (obszar nr 5)

Ruch poza szkołą/przedszkolem

 1.  zajęcia zorganizowane (obszar nr 6)
 2. zajęcia niezorganizowane (obszar nr 7)
 3. aktywność z udziałem rodziny (obszar nr 8)
 4. aktywny wypoczynek (obszar nr 9)

Aby otrzymać tytuł Szkoła w Ruchu musieliśmy spełnić i udokumentować trzy z podanych zadań. Każde zadanie musiało dotyczyć innego obszaru.
Wśród zadań obowiązkowo miało znaleźć się zadanie z obszaru nr 1.

Zadanie to obejmowało przekazanie udokumentowanych przykładów dobrych praktyk szkoły związanych z aktywnością fizyczną społeczności szkolnej, które dowodzą, że lekcje WF mogą być ciekawe i atrakcyjne; napisanie dwóch scenariuszy zajęć WF (foto, wideo, opis, scenariusz zajęć).

Oto krótkie opisy zadań, które wykonaliśmy.

 1. Zajęcia z aerobiku na lekcjach wychowania fizycznego.
  Na lekcjach wychowania fizycznego kształtowane są naturalne formy ruchu takie jak biegi, skoki czy rzuty. Uczennice poprawiają swoją kondycję, a w szczególności sylwetkę. Aerobik to doskonały sposób, aby zaspokoić potrzebę ruchu połączony z zabawą. Poprzez zadania tworzenia własnych układów tanecznych rozwijana jest wśród uczennic ich kreatywność twórcza, a także zdrowa rywalizacja.
 2. Zajęcia z nauki poloneza.
  To zajęcia prowadzone w ramach podstawy programowej dla klas maturalnych. Zaliczyć je można do „dobrych praktyk szkoły”. Mają one na celu przede wszystkim uświetnienie studniówki, jak również rozwój motoryki, kształtowanie gracji, płynności ruch w tańcu oraz poznanie polskiej tradycji poloneza. Aby zajęcia były ciekawe i atrakcyjne co roku staramy się aby układ tańca był niepowtarzalny i oryginalny.

Następny obszar który wybraliśmy to obszar nr 2, którego zadanie polegało na napisaniu dwóch scenariuszy zajęć alternatywnych (zajęć sportowych, sprawnościowo-zdrowotnych, tanecznych lub z zakresu aktywnej turystyki itp.) wraz z dokumentacją foto/wideo z ich realizacji na lekcji wychowania fizycznego.

Oto opisy zadań:

 1. W okresie jesiennym oraz wiosennym , przy sprzyjających warunkach atmosferycznych zajęcia wychowania fizycznego odbywają się najczęściej na dworze. Realizowany jest program z zakresu lekkoatletyki i atletyki terenowej . Pobliski las jest świetnym miejscem do kształtowania wytrzymałości biegowej , poprawy ogólnej kondycji fizycznej, hartowania organizmu. Podczas lekcji z atletyki terenowej wykorzystujemy naturalne warunki krajobrazu (wzniesienia, zwalone pnie drzew, ustawione przez leśników bele drzew) oraz pozostałości ścieżki zdrowia (drabinki, poręcze, ławeczki). Wszystkie osoby chętne biorą udział w Mistrzostwach Szkoły w Biegach Przełajowych . Dziewczęta z najlepszymi czasami kwalifikowane są do Powiatowych Sztafetowych Biegów Przełajowych. Innym rodzajem uczestnictwa w biegowej aktywności ruchowej jest udział w Biegu Niepodległości , który rokrocznie odbywa się na ulicach naszego miasta. To sposób na sprawdzenie swoich sił i umiejętności biegowych, sposób walki ze swoimi słabościami a także możliwość udziału w walce sportowej. Co roku w Biegu Niepodległości bierze udział młodzież naszej szkoły i co roku zdobywa w nim wysokie miejsca. Nagrodą są dyplomy i medale wręczane przez polskich olimpijczyków.
 2. Tradycją Zespołu Szkół od wielu lat są Mistrzostwa Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora Szkoły. Zawody odbywają się na lekcjach i zajęciach sportowych dla dziewcząt i chłopców. Celem zawodów jest wyłonienie w ramach Licealiady najlepszych uczniów naszej szkoły do reprezentacji w powiecie oraz Strefie Legnickiej.

Ostatnim obszarem , który wybraliśmy to obszar nr 5. Obejmował on przeprowadzenie trzech udokumentowanych (dokumentacja foto/wideo) akcji związanych z aktywnością ruchową, nie odbywających się w czasie trwania zajęć szkolnych (np. popołudniowa wycieczka na basen lub lodowisko, weekendowy bieg przełajowy itp.)

Opisy wykonanych zadań:

 1. Pozalekcyjne zajęcia z piłki nożnej dla dziewcząt.
  Prowadzone cyklicznie od 2008r. Dziewczęta poznają elementy techniczne piłki nożnej i doskonalą taktykę gry. Jednocześnie przygotowują się do rywalizacji sportowych w tej dyscyplinie. Corocznie reprezentują naszą szkołę w rozgrywkach halowej piłki nożnej w ramach Licealiady Dolnego Śląska. Największym sukces jaki odniosły to dwukrotne zajęcie drugiego miejsca na szczeblu strefy legnickiej ( w 2009 i 2014 roku). Mecze piłki nożnej na stałe wpisały się do programu szkolnych imprez sportowych na przykład z okazji Dnia sportu, czy Dnia Edukacji Narodowej organizowana jest rywalizacja sportowa między uczennicami, a nauczycielami.
 2. Szkolna Liga Futsal (SLF) Zespołu Szkół w Górze.
  Tradycją naszej Szkoły są mistrzostwa w piłce nożnej halowej chłopców o Puchar Dyrektora Szkoły, które w roku szkolnym 2013/2014 rozgrywane są już dziesiaty raz. W rozgrywkach uczestniczą reprezentacje poszczególnych klas, które mogą być wspierane przez nauczycieli uczących lub wychowawców klas. Mistrzostwa rozgrywane są w formie rozgrywek ligowych- I i II runda mecze „każdy z każdym” oraz druga faza czyli półfinały ( 1-4; 2-3) i uroczysty finał z wręczeniem pucharu, dyplomów, medali oraz nagród dla najlepszego zawodnika i najlepszego strzelca bramek SLF.
 3. Wycieczka do Lubina na mecz I – ligowy piłki siatkowej mężczyzn (18 grudnia ). Celem wyjazdu było propagowanie dyscypliny sportowej oraz odpowiedniego zachowania się na obiektach sportowych poprzez kulturalny doping. Uczniowie mieli okazję oglądać na żywo piłkę siatkową w najlepszym wydaniu (KS Cuprum Mundo Lubin – Energa Pekpol Ostrołęka). Dodatkowo mogliśmy, zobaczyć prawdziwe gwiazdy sportu, kibicować razem z najwierniejszymi fanami, przeżyć osobiście ważne wydarzenie sportowe. Po emocjonującym meczu uczniowie zrobili pamiątkowe zdjęcia, niektórym udało się nawet uzyskać autograf. Każdy uczeń otrzymał kalendarz z zawodnikami lubińskiego klubu.

A.W.