Szkoła z Klasą to ogólnopolska akcja edukacyjna prowadzona od 2002 roku przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i „Gazetę Wyborczą”. Kampania ma na celu promowanie szkół z wszystkich poziomów edukacyjnych, które przygotowują uczniów do życia w nowoczesnym świecie i wychowują młodych ludzi na aktywnych obywateli, którzy chcą i potrafią stale się uczyć i podejmować nowe wyzwania.
Do 2010 roku realizowane były następujące programy: Szkoła z klasą, Nauczyciel z klasą, Uczniowie z klasą, Szkoła myślenia.
Jedyną szkołą z powiatu górowskiego, która uczestniczyła w prawie wszystkich tych programach jest Zespół Szkół im. gen. Sylwestra kaliskiego w Górze.
Nauczyciele i uczniowie uczestniczyli do tej pory w następujących programach:
2004/2005 – Szkoła z klasą lego cogito ago
2006/2007 – Nauczyciele z klasą
2006/2007 i 2007/2008 – Uczniowie z klasą
2008/2009 – Szkoła myślenia
We wrześniu 2010 roku CEO zaproponowało szkołom udział w nowym programie Szkoła z Klasą 2.0, którego celem jest wprowadzanie i wykorzystywanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w codziennej pracy szkolnej. Szkoła z Klasą 2.0 upowszechnia wśród uczniów wiedzę i postawy potrzebne we współczesnym świecie, pomaga rozwijać umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, stosować nowe technologie do uczenia się a nie tylko rozrywki, odpowiedzialnie korzystać ze źródeł, stosować szkolną wiedzę w praktyce, bezpiecznie korzystać z internetu.
Górowska szkoła była jedną ze 100 wybranych szkół z całego kraju, które w roku szkolnym 2010/2011 zostały zaproszone do programu Laboratorium 2.0. Uczestnicy tworzyli autorskie zadania testujące Kodeks 2,0. W tym roku szkolnym Zespół Szkół w Górze, po dwóch latach przerwy, przystąpił ponownie do programu Szkoła z Klasą 2,0. Szkoła walczy nie tylko o tytuł Szkoły z Klasą 2,0, ale też o tytuł Szkoły eksperckiej. Uzyskanie takiego tytułu możliwe jest, gdy minimum 3 materiały stworzone przez różnych uczestników z danej szkoły zostaną oznaczone przez Organizatorów jako dobre praktyki. Górowska placówka może się już pochwalić przyznaną pierwszą dobrą praktyką. Wszystkie dobre praktyki zamieszczane są w specjalnym multimedialnym katalogu. W programie uczestniczy pani dyrektor szkoły Ewa Gano i czworo nauczycieli Anetta Borowik, Karolina Knap, Marcin Mielczarek i Teresa Witkowska, która jest jednocześnie szkolnym koordynatorem programu. Dodatkowo dwie uczennice z klasy I technikum ekonomicznego prowadzą uczniowskiego bloga edukacyjnego, na którym relacjonują to, jak uczą się z wykorzystaniem TIK, jak uczą innych, jak realizują projekty. Cały szkolny Zespół 2.0 bierze aktywny udział w programie. Wszyscy realizują i opisują swoje zadania zgodnie z harmonogramem programu na platformie e-coachingowej. W pierwszym semestrze nauczyciele zorganizowali Targi kodeksowe, podczas których uczniowie i nauczyciele upowszechniali i sprawdzali swoją praktyczną wiedzę na temat Kodeksu i jego zasad.
Targi odbywały się w dniach:
20.11.2013 – Warsztaty filmowe z TIK – prezentacja klasy IV technikum informatycznego dla klasy I technikum hotelarskiego
22.11.2013 – Ucz i ucz się z TIK – prezentacja klasy II technikum logistycznego
dla klasy I technikum logistycznego 22.11.2013 r. – Nie kradnij i nie daj się okraść – prezentacja klasy IV technikum budowlanego i IV technikum informatycznego dla uczniów klasy I technikum ekonomicznego
25.11.2013 r. – Transport wewnątrzzakładowy – prezentacja klasy IV technikum logistycznego  dla klasy II technikum logistycznego
26.11.2013 – Ucz i ucz się z TIK – prezentacja klasy II technikum logistycznego dla klasy I technikum mechanicznego.
Uczestnicy otrzymali już od moderatorów komentarze do swoich sprawozdań z Targów 2,0 i przygotowują się do wyboru wybranej ścieżki edukacyjnej: Projekt edukacyjny, Uczymy innych, Odwrócona lekcja lub Uczniowskie Forum Naukowe.
Cały drugi semestr będzie poświecony na realizację wybranej ścieżki. Pani dyrektor dokonała już wyboru zadania do zrealizowania w drugim semestrze. Miała do wyboru: Nasz pomysł na e-szkołę, Nasi e-nauczyciele, Szkoła z Wi-Fi, Szkoła w sieci,   Szkoła na platformie, Szkoła z e-dziennikiem, Komputery po lekcjach, Zapraszamy inne szkoły, Spacer edukacyjny, Szkoła Otwartych Zasobów. W drugim semestrze jej zadaniem będzie zrealizowanie i opisanie na platformie spaceru edukacyjnego. Na zakończenie programu odbędzie się Szkolny Festiwal 2.0 Najciekawsze projekty uczniowskie prezentowane będą na Ogólnopolskim Festiwalu Projektów w CNK w Warszawie.
W roku szkolnym 2013/2014 głównymi partnerami programu są Intel, Google oraz Samsung. Pracownię języka niemieckiego wspiera Goethe Institut, a pracownię filmową Polski Instytut Sztuki Filmowej. Program Szkoła z Klasą 2.0 realizuje idee zawarte w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego i objęty jest honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Kodeks

  • Z czasem w każdej klasie zostanie zainstalowany co najmniej jeden sprawny komputer ze stałym dostępem do Internetu
  • Nauczyciele w miarę swoich możliwości na części zajęć będą wykorzystywali sprzęt komputerowy
  • Uczniowie będą mieli możliwość wykonywania części zadań domowych z wybranych przedmiotów w formie multimedialnej
  • Uczniowie naszej szkoły w ramach zajęć pozalekcyjnych poprowadzą zajęcia uczące korzystania z komputera i Internetu dla chętnych rodziców, dziadków lub sąsiadów
  • Telefony komórkowe uczniów i nauczyciela będą podczas zajęć wyłączone
  • Uczniowie i rodzice będą znali numer telefonu wychowawcy i pedagoga szkolnego, który wyrazi na to zgodę i będą mogli się z nimi kontaktować w ważnych sprawach do godziny 20.00
  • Uczniowie będą mieli możliwość, za zgodą nauczyciela, korzystania z Internetu podczas zajęć
  • Uczniowie będą mieli możliwość, za zgodą nauczyciela, korzystania z zasobów internetowych przy wykonywaniu zadań domowych, z zachowaniem praw autorskich
  • Zainteresowane klasy będą posiadały swoje fora klasowe
  • Uczniowie będą znali adresy mailowe nauczycieli, którzy wyrażą na to zgodę i będą mieli z nimi stały kontakt

Harmonogram