Uczniowie z klasą

Edycja 2006/2007

Uczniowie z klasą w Zespole Szkół w Górze

Zespół Szkół w Górze już po raz trzeci włączył się do kolejnej akcji organizowanej przez „Gazetę Wyborczą” wraz z portalem gazeta.pl oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej. Partnerem wspierającym prowadzenie akcji „Uczniowie z klasą” jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. W ubiegłych latach uczestniczyliśmy w programach „Szkoła z klasą – Lego, cogito, ago” oraz „Nauczyciel z klasą”. Szkoła może poszczycić się certyfikatami Szkoły, która uczy myśleć, Szkoły, która uczy działać i Szkoły, w której uczą nauczyciele z klasą. Sześć nauczycielek uzyskało także indywidualne tytuły Nauczyciela z klasą.

Celem najnowszego programu „Gazety Wyborczej” jest zwrócenie szczególnej uwagi  na samodzielność uczniów i zachęcenie nauczycieli do przygotowania ich do pracy w grupie, pracy metodą projektu i rozwiązywania problemów. Program to także okazja do wymiany opinii i nawiązania współpracy pomiędzy uczniami z różnych szkół w całej Polsce. Uczniowie  oglądają swoje projekty i komentują je. Mogą dzięki temu znaleźć korespondencyjnych przyjaciół, którzy mają podobne zainteresowania, podejmują podobne inicjatywy. Mogą też zaproponować wspólne działania. Przystępując do akcji nauczyciele Zespołu Szkół w Górze chcieli umożliwić uczniom prezentację własnych dokonań, realizacji pomysłów, o których marzyli, a nie zawsze mieli w szkole możliwość realizacji. Ilość osób chętnych do wzięcia udziału w programie przeszła nasze najśmielsze oczekiwania.  Łącznie zostało stworzonych 11 grup zadaniowych, składających się z 1 do 6 osób. Inicjatywy uczniów biorących udział w programie dotyczą trzech różnych działań:

Badam świat (projekty naukowe):

 • Wędrówka do wnętrza człowieka
 • Rośliny owadożerne wokół mnie
 • Strona internetowa ZS w Górze

Jestem twórcą (projekty artystyczne):

 • Gazetka szkolna
 • Zacznij od siebie – spektakl
 • Słowa bawią się mną
 • Plan rozbudowy ZS w Górze
 • Film – Gangsters Vengeance

Pomagam innym (projekty społeczne):

 • Coraz bliżej szczęścia
 • Memoriał prof. H. Hryniewicza
 • Matematyka w kolorach tęczy

 Poniżej prezentujemy opisy
realizowanych w ramach programu „Uczeń z klasą” projektów

Grudzień

Jestem twórcą – Gazetka szkolna

Opiekun: p. Teresa Witkowska.

Uczennice: Natalia Motuzna, Daria Kujawińska, Marta Świtek, Barbara Kazubska, Ewelina Zięba, Joanna Jurgawka.

Projekt był realizowany od września do grudnia. Efektem trzymiesięcznej pracy było wydanie debiutanckiego numeru nowej gazetki szkolnej. W związku z tym, że dotychczasowe redaktorki gazetki szkolnej Cdn…od września uczęszczają do klasy maturalnej redakcja po trzech latach zaprzestała działalności. Zebrała się nowa grupa chętnych do pracy uczennic i postanowiły one wydawać nową (także pod nowa nazwą) gazetkę. 4 grudnia projekt został ukończony. W tym dniu wydany został debiutancki numer szkolnej gazetki Sylwek. Czasopismo spotkało się z dużym zainteresowaniem i rozeszło się w mig. W chwili obecnej ukazał się już siódmy numer miesięcznika, a redakcja pracuje nad materiałami do kolejnego, wrześniowego numeru. W marcu, w czasie trwania III Szkolnego festiwalu Nauki redaktorki miały spotkanie z reporterką lokalnego radia i przyglądały się jej pracy. Zorganizowały także własne stoisko, na którym prezentowały dotychczas wydane numery miesięcznika. Pierwszym osiągnięciem redakcji jest zdobycie I miejsca w III Górowskim Konkursie Gazetek Szkolnych „Nasza gazetka”

Zespół redakcyjny gazetki szkolnej SYLWEK
Stoisko gazetki na III Szkolnym Festiwalu Nauki
Uroczyste podsumowanie konkursu gazetek
Strona tytułowa 1 numeru gazetki szkolnej SYLWEK

Grudzień

Pomagam innym – Coraz bliżej szczęścia

Opiekun: p. Edyta Ludwiczyńska.
Uczniowie: Magdalena Grącikowska, Patrycja Zapolska, Jacek Klimczak, Marcin Prosianowski, Marcin Sozański, Ewelina Urbanowicz.

Młodzież postanowiła  przynieść radość dzieciom, które zostały odrzucone przez rodzinę. Uczniowie zaplanowali spotkanie z dziećmi z Przedszkola nr 1 w Górze i Domu Dziecka w Starej Górze połączone z  przygotowaniem dla nich zabaw i przedstawienia pt: „Czerwony Kapturek”. Wiele czasu poświęcono na zbieranie maskotek dla maluchów. Prezentacja końcowa miała miejsce w okolicach Mikołajek. Uczniowie oprócz, zaplanowanego wcześniej,  pobytu w Domu Dziecka byli też w przedszkolu. Wszędzie ich przybycie spotkało się z radością i zainteresowaniem dzieci. Tym bardziej, że każde dziecko zostało obdarowane maskotką.

Podczas występu uczniów

Grudzień

Pomagam innym – Memoriał prof. H. Hryniewicza

Opiekun: p. Artur Małecki.
Uczniowie: Dorota Remiszewska, Natalia Woźna.

W maju narodził się pomysł uczczenia memoriałem pamięci tragicznie zmarłego prof. Henryka Hryniewicza. Uczniowie postanowili, że całą akcję wraz z obciążeniami finansowymi wezmą na siebie. Pomysłem, który miał zagwarantować potrzebne sumy pieniędzy był projekt rozsyłania próśb do znanych ludzi ze świata, mediów, sportu, muzyki a następnie uczynienie z nadesłanych przez nich gadżetów cegiełek w loterii, którą zaplanowano na początek grudnia 2006r. 15 grudnia, w hali widowiskowo-sportowej Arkadia w Górze, odbył się I Memoriał profesora Henryka Hryniewicza. Gośćmi honorowymi uroczystości  była żona profesora Wanda Hryniewicz oraz jego syn Dariusz Hryniewicz. Uroczystość swą obecnością zaszczycili również: Jerzy Rozynek, Grzegorz Trojanek, Tadeusz Szmydyński, Ryszard Hyein oraz Stanisław Żyjewski. W części oficjalnej głos zabrał dyrektor Zespołu Szkół w Górze, który przypomniał sylwetkę nieodżałowanego profesora Henryka Hryniewicza. Goście honorowi uroczystości otrzymali koszulki z nadrukami upamiętniającymi to wydarzenie. W turnieju piłki sitkowej zwyciężyła połączona drużyna nauczycieli Zespołu Szkół i Liceum Ogólnokształcącego w Górze, miejsce drugie zajęła reprezentacja uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Górze a trzecie reprezentacja uczniów Zespołu Szkół w Górze. Wszyscy uczestnicy zmagań wyróżnieni zostali dyplomami i pamiątkowymi nagrodami.

W czasie aukcji

Zdjęcia z memoriału

Styczeń

Jestem twórcą – Zacznij od siebie (spektakl)

Opiekun: p. Teresa Witkowska.
Uczennice: Ewa Opala, Marta Orłowska, Malwina Wawrycz, Agnieszka Kruszyńska.

Projekt polegał na stworzeniu i wystawieniu przedstawienia obrazującego trudny temat jakim jest dyskryminacja. Uczennice postanowiły zobrazować proces powstawania tego zjawiska, wskazać zagrożenia wynikające z jego rozprzestrzeniania się oraz możliwości eliminacji z życia społecznego. Prezentacja odbyła się 16 stycznia 2007 r. o godzinie 17 w czasie Wieczornych spotkań z literaturą. Całość przedstawienia składała się z pięciu scenek, przerywanych prezentacją multimedialną i odczytami na temat tolerancji i jej przestrzegania w polskich szkołach. W każdej ze scenek brało udział dwóch aktorów, którzy z ogromnym zaangażowaniem recytowali swoje teksty. Zaproszonych gości przede wszystkim urzekło stanowisko młodzieży wobec równości i sytuacji w polskich szkołach.

autorka sztuki: Agnieszka Kruszyńska
aktorki: Ewa Opala, Marta Orłowska, Malwina Wawrycz

Styczeń

Jestem twórcą – Słowa bawią się mną

Opiekun: p. Teresa Witkowska.
Uczennica: Daria Kujawa.

Uczennica zaplanowała wydać w  ilości 100 sztuk swój własny tomik poezji i na specjalnie zorganizowanym wieczorze autorskim rozprowadzić go wśród zaproszonych gości oraz  uczniów naszej szkoły. Prezentacja projektu nastąpiła 16 stycznia 2007 roku o godzinie 17.00. Przy zapalonych świeczkach, pięknie przybranym stole, ciastkach i napojach, licznie przybyli goście słuchali recytacji wierszy zawartych w tomiku, w wykonaniu ich autorki. Wcześniej wszystkie egzemplarze zostały rozdane gościom znajdującym się na sali. Tekst czytany przez autorkę można było śledzić na dwa sposoby: w tomiku oraz poprzez rzutnik, na którym wyświetlany był za pomocą prezentacji wykonanej w programie Power Point. Po przeczytaniu wierszy uczennica otrzymała mnóstwo gratulacji, podziękowań i kwiatów.

Luty

Pomagam innym – Matematyka w kolorach tęczy

Opiekun: p. Edyta Ludwiczyńska.
Uczniowie: Lidia Szymlet, Dominika Woźna, Katarzyna Kalisz, Aneta Dzieszkowska, Małgorzata Ludwinowicz.

Projekt polegał na odmalowaniu sali matematycznej. Uczniowie zgromadzili część środków finansowych, resztę dołożył dyrektor szkoły. Przed przystąpieniem do prac młodzież ustaliła kolory ścian, wykonała pomoce naukowe. W czasie ferii uczennice biorące udział w projekcie, ich rodzice i opiekunka projektu zajęli się pracą. Oprócz pomalowania ścian, odnowiono  meble, umyto ławki i krzesła, a na koniec pozawieszano na ścianach portrety sławnych matematyków, hasło i tablice informacyjne. Uroczyste otwarcie odnowionej sali matematycznej odbyło się 12 lutego (pierwszy dzień po feriach) uroczystym przecięciem wstęgi przez pana dyrektora Grzegorza Goździewicza, szkolnego koordynatora programu panią Teresę Witkowską i opiekuna projektu panią Edytę Ludwiczyńską, w obecności realizatorów projektu i ich kolegów z klasy II TE.

Realizatorki projektu „Matematyka w kolorach tęczy”

Marzec

Jestem twórcą – Plan rozbudowy ZS – makieta

Opiekun: p. Edyta Ludwiczyńska.
Uczniowie: Mariola Cetnarska, Patrycja Garbuś, Anita Buczek, Magdalena Karbowiak, Agnieszka Jasiewicz, Natalia Sareło.

Projekt polegał na zaprojektowaniu i budowie makiety. Tematem makiety była wizja naszej szkoły w przyszłości. Dziewczyny początkowo skupiły się na pomyśle i zebraniu odpowiednich materiałów potrzebnych do budowy makiety. Następnie zabrały się za wykonanie odpowiednich brył matematycznych, które posłużyły im jako elementy projektu. Musiały zwrócić uwagę przede wszystkim na estetykę i dokładność. Całość makiety uzupełniły elementy dekoracyjne i świetlne. Efekt końcowy projektu został zaprezentowany w marcu podczas III Szkolnego Festiwalu Nauki.

Marzec

Badam świat – Wędrówka do wnętrza człowieka

Opiekun: p. Katarzyna Staniszewska.

Uczestnicy: Magdalena Kaczmarek, Judyta Wilkosz.

Uczennice zaplanowały i wykonały trzy zadania, a mianowicie: przeprowadzenie wywiadu z osobą przewlekle chorą, zrobienie pomocy naukowych w postaci makiet przedstawiających anatomię ludzką oraz przygotowanie quizu biologicznego przy pomocy programu PowerPoint. Swoje prace uczennice przedstawiły na III Szkolnym Festiwalu Nauki, który miał miejsce w marcu w naszej szkole. Udział w projekcie zmotywował uczennice do pilnej pracy, nauczył je samokontroli i podejmowania odpowiedzialności za własne decyzje.

Marzec

Badam świat – Rośliny owadożerne wokół mnie

Opiekun: p. Katarzyna Staniszewska.

Uczestnicy: Kamil Wojtera.

Uczeń zaplanował i wykonał doświadczenie dotyczące wymagań życiowych roślin owadożernych. Uczeń ten jest szczególnie zainteresowany tym tematem, gdyż posiada imponującą kolekcję roślin owadożernych. Zadania polegały na zaplanowaniu doświadczeń (badany problem: Wpływ naświetlenia i stężenia soli mineralnych na intensywność rozwoju roślin owadożernych), przeprowadzeniu ich, a następnie analizie otrzymanych wyników. Swoją kolekcję roślin Kamil przedstawił na III Szkolnym Festiwalu Nauki, który miał miejsce w marcu w naszej szkole.

Marzec

Jestem twórcą – Gangsters Vengeance

Opiekun: p. Sylwia Kibał.

Uczestnicy: Łukasz Antonicki, Dawid Chmura, Wojciech Szczudło.

Uczniowie stworzyli typowe kino akcji z wątkiem miłosnym w tle. Przygotowany obraz opowiada o walkach pomiędzy dwiema rodzinami wywodzącymi się ze świata przestępczego. Motywem działania jest zemsta. Film po raz pierwszy został zaprezentowany na III Szkolnym Festiwalu Nauki. Wtedy po raz pierwszy publiczność miała okazję zobaczyć wynik pracy młodzieżowej ekipy filmowej.

Marzec

Jestem twórcą – Strona internetowa ZS w Górze

Opiekun: p. Elżbieta Chudek.

Uczestnicy: Magdalena Zaleska.

Uczennica podjęła się pracy nad stworzeniem nowej strony internetowej szkoły. W jej pracy widoczny jest  profesjonalizm wykonania oraz nowatorskie rozwiązanie. Uczennica wykazała się niezwykłą zaradnością i operatywnością oraz odpowiedzialnością za rzetelne wykonanie zadania, którego się podjęła. Na szczególne wyróżnienie w projekcie zasługuje umiejętność posługiwania się technologią tworzenia strony www oparą na języku skryptowym PHP. PHP jest najbardziej popularnym językiem działającym po stronie serwera – server side. Umożliwia to interaktywną pracę przeglądarki i serwera www. Efekt końcowy projektu mogli zobaczyć wszyscy uczestnicy III Szkolnego Festiwalu Nauki.

Podsumowanie programu

16 czerwca w warszawskiej siedzibie „Gazety Wyborczej” odbyło się uroczyste podsumowanie pierwszego roku programu „Uczniowie z klasą”. Celem tegorocznego programu „Gazety Wyborczej” było zwrócenie szczególnej uwagi  na samodzielność uczniów i zachęcenie nauczycieli do przygotowania ich do pracy w grupie, pracy metodą projektu i rozwiązywania problemów. Udział w programie był także okazją do wymiany opinii i nawiązania współpracy pomiędzy uczniami z różnych szkół w całej Polsce. Uczniowie  oglądali swoje projekty i komentowali je. Dzięki temu znajdowali korespondencyjnych przyjaciół. Tak jak w poprzednich latach, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół w Górze czynnie włączyli się w realizację nowego programu „Gazety Wyborczej”. Wcześnie uczestniczyli już w programach „Szkoła z klasą: lego, cogito, ago” oraz „Nauczyciel z klasą”. Przystępując do tegorocznej akcji nauczyciele ZS w Górze umożliwili uczniom prezentację własnych dokonań, realizację pomysłów, które do tej pory pozostawały w sferze ich marzeń. Ilość osób chętnych do wzięcia udziału w programie przeszła  najśmielsze oczekiwania. Łącznie w szkole zostało stworzonych 11 grup zadaniowych, składających się z 1 do 6 osób. Łącznie tytuł „Uczeń z klasą” otrzymało 42 uczniów z klas od I do IV szkół średnich. Należy dodać, że  nasza szkoła jest jedną z nielicznych w kraju, jeśli nie jedyną, w której do akcji przystąpiło aż tyle osób. Fakt ten podkreślany był na spotkaniach szkolnych koordynatorów programu z przedstawicielami CEO i doceniony przez organizatorów poprzez zaproszenie na konferencję podsumowującą szkolnego koordynatora programu pani wicedyrektor Teresy Witkowskiej i jednej z uczestniczek Agnieszki Kruszyńskiej. W podsumowaniu wzięło udział około 200 osób spośród 20 tysięcznej rzeszy biorącej udział w programie. W spotkaniu uczestniczyli między innymi: Piotr Pacewicz – zastępca redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej”, Jacek Strzemieczny – prezes zarządu CEO, Grażyna Czetwertyńska i Alicja Pacewicz także z CEO. W pierwszej części spotkania przedstawiciele zaproszonych szkół mieli możliwość podzielenia się swoimi opiniami o programie i pochwaleniem osiągnięciami swoich uczniów. Głos zabrały między innymi przedstawicielki górowskiego zespołu szkół, które zwróciły uwagę na dużą liczbę projektów zrealizowanych w szkole. Zostało to przyjęte z aplauzem przez wszystkich zaproszonych. Następnie zostały wręczone dyplomy i przekazane przedstawicielom szkół gratulacje od organizatorów.  Jako pierwsza, dyplomy dla szkoły, nauczycieli koordynatorów i grup projektowych odbierała pani Teresa Witkowska – wicedyrektor Zespołu Szkół w Górze. W drugiej części spotkania przedstawiciele szkół uczestniczyli w wybranych wcześniej warsztatach. Delegacja z górowskiej szkoły uczestniczyła w spotkaniu z panią Janina Ochojską, która była jedną z konsultantek programu w dziedzinie „Pomagam innym”. Przedstawiła ona prezentację na temat działalności Polskiej Akcji Humanitarnej. Na koniec zostało zrobione wspólne zdjęcie przed wejściem do siedzimy Gazety Wyborczej. Spotkanie przebiegało w miłej i przyjemnej atmosferze.

Pani Alicja Pacewicz z CEO podczas rozdawania dyplomów
Wypowiedź Agnieszki Kruszyńskiej z Zespołu Szkół w Górze
Pamiątkowe zdjęcie: od lewej Agnieszka Kruszyńska, Alicja Pacewicz z CEO i Teresa Witkowska
W czasie spotkania z Janiną Ochojską

UCZNIOWIE Z KLASĄ

Edycja 2007/2008

Nasza szkoła przystępuje do II edycji programu Uczeń z klasą, organizowanego przez „Gazetę Wyborczą” wraz z portalem gazeta.pl oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej. Partnerem wspierającym prowadzenie akcji jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności .
Podobnie jak w ubiegłym roku chcemy umożliwić uczniom prezentację własnych dokonań, realizację pomysłów, o których marzyli, a nie zawsze mieli w szkole możliwość ich realizacji.

Koordynator programu

Teresa Witkowska

Badam świat – projekty naukowe

Nasz niesamowity mózg

Uczniowie:

Kamil Taler

Dawid Skiba

Kamil Kumanowski

Opiekun:

Katarzyna Staniszewska

Przedstawienie w przystępny sposób anatomii mózgu ludzkiego. Wyjaśnienie podstaw neurofizjologii przy pomocy prezentacji w Powerpoint.

Zwyczaje godowe zwierząt

Uczniowie:

Paulina Katan

Agnieszka Ziach

Opiekun:

Katarzyna Staniszewska

Przedstawienie zwyczajów godowych zwierząt przy pomocy prezentacji Power Point.

Butterflies sex and rock & roll

Uczennica:

Tobółka Agnieszka

Opiekun:

Katarzyna Staniszewska

Zbadanie kilku gatunków motyli i przygotowanie prezentacji.

KOŚCIOŁY POWIATU GÓROWSKIEGO

Uczniowie:

Paulina Mielczarek

Małgorzata Kmiotek

Daria Kujawińska

Marta Świtek

Barbara Witko

Sylwia Borowczyk

Opiekun:

Teresa Witkowska

Opracowanie folderu i prezentacji multimedialnej o wszystkich kościołach znajdujących się w naszej okolicy.

Auschwitz

Uczennica:

Magdalena Staszkiewicz

Opiekun:

Teresa Witkowska

Zebranie informacji i stworzenie prezentacji o hitlerowskim obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu.

Hodowla pszczół w Polsce

Uczniowie:

Krzysztof Polański

Łukasz Będuch

Opiekun:

Dorota Nowak

Zapoznanie się z życiem, obyczajami i ekologiczną hodowlą pszczół.

 Jestem twórcą – projekty artystyczne

Jestem twórcą

Uczniowie:

Paulina Góral

Ewelina Urbanowicz

Magda Grącikowska

Patrycja Zapolska

Opiekun:

Artur Małecki

Zrealizowanie teatrzyku związanego z historią Polski. Wykorzystanie legendy o Lechu, Czechy i Rusie.

Teraz gdy w ruchomych piaskach tonę..

Uczeń:

Tadeusz Mrozowski

Opiekun:

Inga Ozdoba-Stanek

Zorganizowanie recitalu muzycznego.

TO CO WE MNIE NAJLEPSZE

Ucznnice:

Blanka Gojtka

Magdalena Różycka

Marlena Głuszko

Joanna Ozygała

Opiekun:

Katarzyna Cuże

Zorganizowanie wernisażu malarskiego składającego się z prac uczennicy.

Me and my homies

Uczniowie:

Justyna Wozińska

Wojciech Szczudło

Marcin Szklarski

Natalia Chowańska

Krzysztof Marciniak

Tomasz Krowicki

Opiekun:

Sylwia Kibał

Nagranie dramatu rozgrywającego się w świecie gangsta rapu.

Komix

Uczniowie:

Dawid Chmura

Piotr Prus

Opiekun:

Sylwia Kibał

Uczniowie tworzą komiks

Pomagam innym – projekty społeczne

Kukły dla małych i dużych

Uczniowie:

Dominika Woźna

Aneta Dzieszkowska

Lidia Szymlet

Katarzyna Kalisz

Opiekun:

Edyta Ludwiczyńska

Twórcą projektu są tak naprawdę dwie grupy. Jedna grupa jest odpowiedzialna za opracowanie scenariusza, a druga grupa odpowiedzialna za zrobienie kukiełek, które będą potrzebne do przedstawienia scenki.

Podaruj uśmiech:)

Uczniowie:

Diana Kozłowska

Ewelina Uścilo

Wioleta Jadach

Magdalena Maciejewska

Opiekun:

Joanna Proszko

Celem projektu będzie opieka nad chorymi dziećmi w szpitalu.

Razem możemy więcej!

Uczniowie:

Basia Górska

Ewelina Kaczmarowska

Natalia Szczesnowicz

Opiekun:

Joanna Proszko

Pomoc trójce dzieci w nauce i opieka nad nimi.