Zespół Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze „Szkołą zawodową najwyższej jakości”

W ubiegłym roku szkolnym odbyła się pierwsza edycja konkursu na najlepsze praktyki szkół zawodowych w zakresie zapewnienia jakości kształcenia o nagrodę „SZKOŁA ZAWODOWA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI”.
Konkurs organizowany przez Fundację „Fundusz Współpracy” i Mazowieckie Kuratorium Oświaty wspólnie z partnerami z Wielkiej Brytanii, Słowenii i Estonii w ramach programu ERASMUS+ był elementem projektu „Europejskie rozwiązania w zapewnieniu jakości”.

W czerwcu odbyło się podsumowanie konkursu. Jedną z ponad osiemdziesięciu szkół wyróżnionych w tym konkursie jest nasza szkoła. Zgłosiliśmy do konkursu Projekt Erasmus+ pt: „Kształcenie i szkolenia zawodowe kluczem do ulepszania procesów nauczania i uczenia się”. Otrzymał on status Dobrej praktyki, a szkoła otrzymała prestiżowy tytuł Szkoły zawodowej najwyższej jakości.