Znak Jakości Interkl@sa

Znak Jakości Interkl@sa to ogólnopolska inicjatywa, której głównym celem jest promowanie szkół przygotowujących uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, zgodnie ze standardami przyjętymi w Unii Europejskiej.

W szkole ze Znakiem Jakości Interkl@sa:

  • Uczniowie i nauczyciele wykorzystują komputery i sieć Internet do wyszukiwania, selekcjonowania i celowego wykorzystywania informacji.
  • Biblioteka szkolna z centrum multimedialnym jest miejscem dostępu do Internetu oraz zasobów edukacyjnych i źródeł informacji.
  • Nauczyciele i uczniowie opracowali i wdrożyli program bezpieczeństwa w Sieci.
  • Nauczyciele stosują komputery i technologię informacyjną, w tym możliwości sieci Internet, w pracy dydaktycznej.
  • Personel administracyjny oraz kadra kierownicza stosuje komputery w administrowaniu i zarządzaniu szkołą.
  • Uczniowie uczestniczą w międzyszkolnych konkursach i olimpiadach, w których komputer i sieć Internet jest elementem zadań konkursowych lub ich rozwiązań.
  • Uczniowie zaprojektowali, wykonali i prowadzą szkolną witrynę WWW.
  • Pracownie komputerowe są wykorzystywane nie tylko w procesie nauczania poszczególnych przedmiotów, ale także w innych przedsięwzięciach – oczekiwanych przez społeczność szkolną i lokalną.

Prestiżowe wyróżnienie, jakim jest Znak Jakości Interkl@sa, potwierdza, że szkoła stała się ośrodkiem wdrażania idei społeczeństwa opartego na wiedzy. Nasza szkoła uzyskała prawo do posługiwania się znakiem na rok szkolny 2008/2009.