Przewodniczący składa raport przed dyrektorem szkoły.

Po wielomiesięcznej przerwie od wspólnego świętowania cała społeczność uczniowska, nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi spotkali  się w szkolnej auli, by nacieszyć się tym szczególnym dniem. Po życzeniach od samorządu szkolnego głos zabrała pani dyrektor Ewa Gano, która przywołała między innymi słowa Alberta Einsteina:

Wielkim kunsztem  wykazuje się nauczyciel, który potrafi sprawić, że twórcze wyrażanie siebie i nabywanie wiedzy staje się źródłem radości.

W kolejnych słowach pani dyrektor zwróciła się do wszystkich zebranych z życzeniami:

Z okazji dzisiejszego święta pragnę wyrazić swoją wdzięczność wszystkim Nauczycielom za zaangażowanie i codzienny trud. Składam serdeczne podziękowania za to, iż wykazują się Państwo dużą kreatywnością w realizacji swoich zadań oraz podchodzą do swoich zajęć niezwykle profesjonalnie, potwierdzając w ten sposób swoje wysokie kwalifikacje. Pracownikom administracji i obsługi życzę wytrwałości, zadowolenia i satysfakcji z wykonywanych obowiązków. Składam Państwu serdeczne podziękowania za rzetelność i oddanie, z jakim realizujecie Państwo powierzone obowiązki.

Pani dyrektor wspomniała także o nauczycielach i pracownikach szkoły, którzy odeszli od nas na zawsze – ich pamięć została uczczona minutą ciszy.

Tradycyjnie w tym dniu nagradzani medalami są zasłużeni pracownicy szkoły. W tym roku Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej otrzymała pani Katarzyna Staniszewska. Medalem Komisji Edukacji Narodowej odznaczony został pan Henryk Antonicki. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń zostały przyznane:

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę – pani Agnieszka Chmiel oraz pani Teresa Papmel

Nagrodę Dolnośląskiego Kuratora Oświaty otrzymała pani Ewa Gano.

W imieniu Rady Rodziców głos zabrała pani Agnieszka Tomaszewicz, dziękując za codzienny trud oraz życząc sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy. Po części oficjalnej swoje życzenia w postaci montażu słowno-muzycznego wyrazili uczniowie klas 1 TEM i 2 TIR.