Zdjęcie podczas egzaminu na auli szkolnej. Komisja informuje uczniów o zasadach obowiązujących na egzaminie.

W dniach od 10 do 27 stycznia 2022 r. w Zespole Szkól w Górze odbywały się egzaminy zawodowe. Łącznie do egzaminu w tych dnia przystąpiło 109 uczniów w 14 kwalifikacjach, w tym 84 uczniów klas czwartych technikum w zawodach:

  • technik informatyk
  • technik logistyk
  • technik mechanik
  • technik ekonomista
  • technik reklamy
  • technik hotelarstwa

Egzamin zawodowy podzielony jest na dwie części:

  • część pisemną (trwa 60 minut i polega na odpowiedzeniu na 40 pytań testowych);
  • część praktyczną (zdający wykonuje zadanie egzaminacyjne zawarte w arkuszu. Ma na to od 120 do 240 minut).

Egzamin zawodowy 2022 można zdać, uzyskując:

  • z części pisemnej przynajmniej 50% poprawnych odpowiedzi (czyli 20 punktów);
  • z części praktycznej przynajmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Osoby, które zdały egzamin, otrzymują świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, (jeśli zdawały w formule 2012 albo 2017) lub certyfikat kwalifikacji zawodowej, (gdy zdawały w formule 2019).
 Dokumenty dostarczone będą do szkoły 07 kwietnia 2022 r., natomiast dyplomy technika 27 maja 2022 r.
W związku z pandemią Covid-19 organizacja egzaminów odbywa się według wytycznych bezpieczeństwa ustalonych wspólnie przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz Główny Inspektorat Sanitarny.