Egzamin zawodowy - Autonomiczny System Egzaminacyjny

1 czerwca rozpoczęła się letnia sesja egzaminu zawodowego. Egzamin zawodowy składa się z dwóch części: pisemnej i praktycznej. Tę pierwszą uczeń rozwiązuje przy komputerze. Trwa ona 60 minut i ma formę testu składającego się z 40 pytań, w każdym z nich uczeń ma wybrać jedną poprawną odpowiedź, spośród czterech.

Z kolei część praktyczna trwa od 120 do 240 minut i polega na wykonaniu zadania (lub zadań) egzaminacyjnych, którego wynikiem jest wyrób, usługa lub dokumentacja. Poza tym uczeń przed wykonaniem zadania praktycznego ma dodatkowe 10 minut na zapoznanie się z jego treścią.

Do egzaminów zawodowych przystępują uczniowie techników i branżowych szkół I stopnia, a także słuchacze szkół branżowych II stopnia i szkół policealnych.

W tym roku w Zespole Szkół w Górze, od 1 do 15 czerwca, w sesji głównej, do egzaminów przystąpi 96 uczniów technikum i 39 uczniów branżowej szkoły I stopnia do części pisemnej, natomiast do części praktycznej 115 uczniów technikum i 40 branżowej szkoły.

Swoje kwalifikacje zdobywać będą uczniowie i absolwenci technikum w zawodach technik informatyk, technik logistyk, technik ekonomista, technik reklamy, technik mechanik, technik budownictwa, technik hotelarstwa, ale również uczniowie branżowej szkoły w zawodach mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, magazynier-logistyk, fryzjer, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, murarz-tynkarz, kucharz, piekarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Wyniki ogłoszone będą 31 sierpnia 2023 roku, a certyfikaty i dyplomy zawodowe przysłane będą do szkół 8 września 2023r.