Logo - współfinansowane przez Unię Europejską

Erasmus+

Akcja 1. Mobilność edukacyjna

Projekt nr: 2022-1-PL01-KA121-VET-0000611935

Program Erasmus to nie epizod, a styl życia.

Uczestnikami projektów realizowanych w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe programu Erasmus+ mogą być uczniowie i absolwenci szkół branżowych i technicznych, nauczyciele praktycznej nauki zawodu, kadra zarządzająca placówek oświatowych oraz trenerzy i szkoleniowcy. Uczestnikom, program oferuje staże zawodowe i udział w konkursach dla uczniów oraz job shadowing, kursy i praktyki dla kadry.

Poprzez udział w  programie Erasmus+ osoby uczące się zawodu oraz absolwenci mogą zdobywać praktyczne doświadczenie zawodowe oraz podwyższać swoje umiejętności językowe, odbywając staże w przedsiębiorstwach lub w placówkach kształcenia/szkolenia zawodowego w innym kraju. Ponadto możliwe jest także uczestnictwo w konkursach umiejętności zawodowych organizowanych w krajach biorących udział w programie Erasmus+ oraz w krajach partnerskich.

Do udziału w programie Erasmus+ uprawnieni są także kadra oraz pracownicy placówek kształcenia i szkolenia zawodowego. Nauczyciele, trenerzy, doradcy zawodowi oraz inne osoby zajmujące się kształceniem i szkoleniem zawodowym mają możliwość podwyższenia swoich kwalifikacji zawodowych oraz językowych, uczestnicząc w mobilnościach typu job shadowing oraz kursach i praktykach zawodowych. Mogą także dzielić się swoją wiedzą, prowadząc kursy i szkolenia w instytucjach zagranicznych. W ramach programu do kraju można zaprosić także ekspertów, nauczycieli oraz edukatorów z innych krajów.

Managing the challenges facing Technical and Vocational Education

Numer projektu: 2022-1-PL01-KA121-VET-000061935

Rodzaj działania:
Akcja KA1, mobilność osób uczących się i kadry w obszarach dotyczących szkolnictwa wyższego, kształcenia i szkolenia zawodowego, edukacji szkolnej, kształcenia dorosłych oraz młodzieży.

projekt realizowany w Zespole Szkół im. gen. S. Kaliskiego w Górze
Akredytacja na lata: 2022-2027
wartość projektu:  56 883 EUR

KLUCZOWE STREFY PROJEKTU

 • podniesienie kwalifikacji zawodowych wśród kadry nauczycielskiej w celu podniesienia oferty edukacyjnej placówki,
 • pogłębienie współpracy szkoły z instytucjami reprezentującymi sektory kształcenia i szkolenia zawodowego oraz z lokalnymi i zagranicznymi pracodawcami, w celu wypracowania nowego, efektywnego podejścia do edukacji zawodowej oraz oferowanie wykształcenia zawodowego, korelującego  z oczekiwaniami pracodawców na rynku pracy,
 • wdrożenie nowych, innowacyjnych programów nauczania i metod edukacyjnych,
 • rozwój kompetencji kluczowych oraz cyfrowych wśród nauczycieli przedmiotów zawodowych jak i uczniów,
 • edukacja międzykulturowa i międzypokoleniowa oraz uczenie się przez całe życie
Plakat - nabór na praktyki zagraniczne w Portugalii.

Logo - współfinansowane przez Unię Europejską

Wyniki rekrutacji

W tegorocznej edycji programu Erasmus+, udział w projekcie wezmą następujący uczniowie:

TECHNIK LOGISTYK

 • Hanna Rewienko
 • Maciej Nojman
 • Dawid Kewin Urbański
 • Marta Maria Adutis
 • Remigiusz Franciszek Kubisiak
 • Jakub Marek Strzemieczny
 • Igor Wojciech Noga
 • Dominika Oliwia Szymanowska
 • Zuzanna KatarzynaMucha
 • Julia Twarda
 • Magdalena Bielawska
 • Kacper Mariusz Tomaszewicz
 • Kacper Smoła
 • Piotr Bartkowiak
 • Maciej Jakub Szewiało
 • Ewelina Małgowska Julian Giemza

TECHNIK EKONOMISTA

 • Iwona  Turowska
 • Ewelina Monika Klaczyńska
 • Daniel Robert Nowak
 • NikolaUlman
 • Agata  Krzyżosiak

TECHNIK HOTELARSTWA

 • Wiktor Domagała
 • Nikola Wiktoria Machała
 • Oliwia Rogowska

Logo - współfinansowane przez Unię Europejską

Portugalio, nadchodzimy! – zagraniczne praktyki zawodowe w Bradze, Portugalia 06.11-04.12.2022

Nauka połączona z praktyką, poznawanie świata, mobilność zawodowa, to będzie wyjątkowe przeżycie dla wszystkich uczestników programu Erasmus +.

W Zespole Szkół w Górze trwają intensywne przygotowania w celu sukcesywnej implementacji zagranicznych praktyk zawodowych, realizowanych w ramach europejskiego programu Erasmus+. Uczniowie klas w zawodach technik hotelarstwa, technik logistyk oraz technik ekonomista uczestniczyli w wakacyjnych kursach językowych oraz kulturowo-pedagogicznych. Uczniowie będą kontynuowali naukę języka angielskiego, korzystając ze wsparcia językowego na platformie OLS, oferującej testy biegłości językowej oraz kursy języka obcego.

                                                                                                     Koordynator projektu
Katarzyna Staniszewska

Logotyp projektu Erasmus+ ZS Góra

Przygotowania, przygotowania…….

Wyjazd pierwszej grupy w ramach Projektu zbliża się wielkimi krokami. Podczas wakacji uczniowie klas technikum logistycznego, hotelarskiego oraz ekonomicznego wzięli udział w zajęciach z języka angielskiego oraz w zajęciach pedagogiczno-kulturowych. Uczestnicy zagranicznych praktyk przystąpili również do testów na platformie OLS (Online Linguistic Support). Dzięki tej aplikacji  mogli oni poszerzać wiedzę z języka angielskiego poprzez rozwiązywanie zróżnicowanych zadań w wybranym przez siebie czasie i miejscu. Teraz, przed nimi kilka spotkań przygotowujących do wyjazdu, na których omawiamy kwestie związane z wyjazdem oraz programem praktyk zawodowych.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ – ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA

Dzisiaj nasi uczniowie uczestniczyli w zajęciach poprowadzonych przez eksperta ds. ekologii i zrównoważonego rozwoju. Uczniowie dowiedzieli się z jakich aplikacji można korzystać, żeby żyć w stylu Eco i zero-waste. Wyniki pracy przedstawiamy poniżej.

Aplikacje: bądź Eco-friendly i zero-waste

 • Gdzie wyrzucić? – aplikacja, która pomaga w segregacji śmieci
 • Zdrowe Zakupy – sprawdź składy produktów
 • Blablacar – wspólne przejazdy
 • Carbon footprint – eko aplikacje
 • Poradnik WWF – narzędzie  mające zachęcić do bardziej świadomego i ekologicznego trybu życia
 • iTraff Technology – aplikacja pomagająca odczytać ok. 200 znaków ekologicznych
Broszura - Ekologiczne środki transportu

ŚWIADOMOŚĆ RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ

Nasi uczniowie uczestniczyli w zajęciach zwiększających świadomość, istnienia różnic kulturowych. Rezultaty pracy przedstawiamy poniżej.

Broszura - Odkryj Portugalię
Broszura - Savoir vivre
Logotyp projektu Erasmus+ ZS Góra

Zakłady pracy
Toys R’Us – (Nova Arcada)
Av. de Lamas,100 | CC Nova Arcada Loja R.01 – 47-068
Braga, Portugal

Toys R’Us – (Minho Center)
Av. Robert Smith, 4715-249 Braga, Portugal

Carlos & Miguel – Comércio de Materiais de Construção, lda
Rua das Austrália, n°17-19 Gondizalves – 4705-322 Braga, Portugal

Paulisani Sanitários Lda.
Parque Industrial de, Lote 6.1, 4700-670 Padim da Graça, Portugal

MipMed
Rua do Monte de S. Bento lote 11 e 12, 4705-700 Fradelos, Braga, Portugal

Hotel João XXI
Av. João XXI 849, 4715-035 Braga, Portugal

Century 21
R. Dr. Feliciano Ramos 49, 4720-142 Braga, Portugal

Braga mob
Travessa de S. Jose n º 41-1 º 4710- 438 S. Vitor, Braga, Portugal


Praktyki zawodowe – Braga, Portugalia

„Bo, udane projekty działają na ludzi przez całe ich życie.”

Zaczęliśmy praktyki zawodowe w Bradze, Portugalia. To miasto, jego architektura i przyjaźni ludzie mają moc przyciągania. Możemy dobrze się bawić, poszerzać horyzonty; poznawać nowych ludzi i świat, zyskiwać pewność siebie i zdobywać nowe kompetencje zawodowe.

W Portugalii przebywała także koordynator projektu, pani Katarzyna Staniszewska, która realizowała 6-dniowy kurs szkoleniowy – „Zapobieganie przedwczesnemu opuszczaniu szkoły przez uczniów. Kształcenie integracyjne”. Szkolenie obejmowało zagadnienia takie jak równość szans w edukacji, kształcenie integracyjne oraz promowanie jakości edukacji. W warsztatach, uczestniczyli także nauczyciele z czeskich, chorwackich i bułgarskich szkół średnich i podstawowych. Pracowaliśmy w zespole, składającym się  z nauczycieli nauczających przedmiotów zawodowych oraz pracodawców, wspólnie stworzyliśmy procedurę postępowania z uczniami, którzy chcą przedwcześnie porzucić szkołę, stworzyliśmy scenariusze zajęć, dzięki którym nauczyciele mogą poznać motywację swoich uczniów i przekonać się czy wdrażane metody aktywizujące działają. Rezultaty wspólnej, międzynarodowej pracy można zobaczyć poniżej:

PRAKTYKI ZDANE CELUJĄCO!
Świetnie poradzili sobie przyszli logistycy, ekonomiści i hotelarze, pracodawcy portugalscy są pod dużym wrażeniem ich umiejętności zawodowych, chęci do uczenia się, znajomości języka obcego oraz kultury osobistej.
Miesiąc praktyk zawodowych zleciał w mgnieniu oka. Praktyki okazały się super przygodą!
Nasi uczniowie rozwinęli swoje umiejętności zawodowe, a w czasie wolnym zwiedzali miasta portugalskie, poznając kulturę oraz historię tego kraju. Na koniec praktyk uczniowie odebrali zasłużone certyfikaty uczestnictwa w praktykach zawodowych w ramach programu Erasmus+. Dziękujemy uczniom i nauczycielom – opiekunom za fantastyczną współpracę.


DZIELIMY SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM

Nasza mapka miejsc, które warto odkryć w Portugalii oraz zakładów pracy, gdzie dobrze przygotowują do zawodu: https://goo.gl/maps/Bbfc4rhCcgur9gca9


Kongres Edukacji już za nami.
Tegoroczna edycja Kongresu Edukacji odbyła się pod hasłem „35-lecie Programu Erasmus+”


27 października 2022 r., nauczyciele z ZS w Górze uczestniczyli w V Kongresie Edukacji, który odbył się na Uniwersytecie Warszawskim w Audytorium Maximum. Delegatami ZS w Górze były: pani Katarzyna Staniszewska, pani Izabela Pieprzyk oraz pani Anna Wiejak.

Kongres Edukacji został zorganizowany przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności i był spotkaniem osób zajmujących się szeroko rozumianą edukacją w Polsce na wszystkich jej poziomach.

Kluczowym tematem V Kongresu Edukacji było umiędzynarodowienie w obszarze szeroko rozumianej edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem wartości jednoczących Europę oraz  rozwijanie międzynarodowej współpracy między placówkami edukacyjnymi. Uczestnicy Kongresu podczas wykładów, warsztatów oraz prezentacji mieli okazję dowiedzieć się m.in.,  jak duże znaczenie, właśnie w kontekście współpracy, ma sieciowanie, które poprzez udostępnianie wiedzy i wymianę pomysłów wspiera ich rozwój, zarówno w kontekście lokalnym, krajowym, jak i międzynarodowym. Ponadto w ramach Kongresu przewidziano sesje tematyczne dotyczące programów edukacyjnych oraz Europejskiego Dnia Języków, poświęcone m.in. realizacji priorytetów horyzontalnych (Włączenie i różnorodność, Transformacja cyfrowa, Środowisko i walka ze zmianą klimatu, Uczestnictwo w życiu demokratycznym) programu Erasmus+ w międzynarodowych projektach.

Kongres uświetnił koncert, a także Gala wręczenia nagród konkursowych: European Language Label, EDUinspiracje, EDUinspirator i Europejska nagroda za innowacyjność w nauczaniu (EITA).

V Kongres Edukacji był też doskonałą okazją do świętowania 35-lecia programu Erasmus+. Ta historia mobilności studentów, uczniów, nauczycieli w programach Erasmus i Erasmus+ dała Europie niezwykłe bogactwo – pokolenie ludzi otwartych na świat, samodzielnych, kreatywnych, odważnie sięgających po nowe doświadczenia edukacyjne i kulturowe.

Program Erasmus+ oraz jego wcześniejsze odpowiedniki; Leonardo da Vinci i Comenius, na stałe zagościły w działalności ZS w Górze. Od 2004 r. nasza placówka korzysta z bogatej oferty programów unijnych, nasi nauczyciele współpracują z nauczycielami z krajów UE, natomiast nasi uczniowie realizują zagraniczne praktyki zawodowe. Tegoroczna wymiana uczniów w Krzyżowej oraz praktyki w portugalskich zakładach pracy wpisują się w Europejski Rok Młodzieży 2022.

Koordynator projektów unijnych,
Katarzyna Staniszewska

Specjalny reportaż pt. „Wartości jednoczące Europę”, będzie można obejrzeć na portalu internetowym Interia.pl lub kanale youtube FRSE.