Grafika promująca webinarium "Ethics in Technology & Internet".

Dnia 31 maja 2021 r. Zespół Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego wziął udział w webinarium przeznaczonym dla młodego pokolenia, pt. “Etyka w technologii i internecie”, organizowanego w ramach Szczytu Cyfrowego ONZ. Organizatorami konferencji byli Pełnomocnik Rządu ds. polityki młodzieżowej Piotr Mazurek, Youth IGF Poland oraz Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem, we współpracy z TrendHouse.org. Spotkanie odbyło się w języku angielskim.

Konferencję rozpoczął Krzysztof Szubert – pełnomocnik RP ds. Szczytu Cyfrowego ONZ – IGF 2021, następnie głos zabrał Piotr Mazurek – pełnomocnik Rządu ds. polityki młodzieżowej.

Wśród prelegentów znaleźli się: Robert Kroplewski – pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. społeczeństwa informacyjnego, polski ekspert ds. etycznej AI w OECD, Komisji Europejskiej i UNESCO, Sally Radwan – doradca Ministra Komunikacji i Technologii Informacyjnych w Egipcie oraz Anriette Esterhuysen- obrońca praw człowieka i pionierka sieci komputerowych z Republiki Południowej Afryki. W spotkaniu uczestniczył również inteligentny robot – Sophia.

Z ramienia naszej szkoły udział w tym wydarzeniu wzięli: dyrektor szkoły Ewa Gano oraz uczniowie klasy pierwszej i trzeciej technikum w zawodzie technik informatyk: Magdalena Pasierbek, Patryk Gronowski, Igor Ratajczak oraz Jakub Koźmiński.

Nie wszystkim uczestnikom udało się wejść na konferencję w programie ZOOM, pozostali musieli zadowolić się transmisją na żywo bez możliwości zadawania pytań. Wśród 800 osób uczestniczących na ZOOM było dwoje naszych przedstawicieli. Jedną z tych, którym udało się zadać pytanie na żywo prelegentom była Magdalena Pasierbek z naszej szkoły. Dotyczyło ono zagrożeń związanych z rozwojem sztucznej inteligencji oraz możliwości rozwoju technologicznego do tego stopnia, żeby mogła funkcjonować jako odrębna rasa. W dyskusji nawiązującej do pytania naszej uczennicy Sally Radwan z Egiptu zwróciła uwagę na to, że to, w jakim kierunku zmierza rozwój technologiczny, zależy od ludzi. Warto o tym rozmawiać z młodymi ludźmi, od których zależy świat AI. Patryk Gronowski zadał pytanie w innej formie za pośrednictwem czatu. Najbardziej zainteresowała go trzecia część, podczas której uczestnicy rozmawiali o moralności i etyce, prywatności i życiu osób korzystających z Internetu. Igor Ratajaczak oraz Jakub Koźmiński byli pod wrażeniem uczestnictwa w konferencji inteligentnego robota – Sophii, który odpowiadał samodzielnie na pytania zadawane przez prowadzących wydarzenie. Igor zwrócił uwagę na problem wpływu państw i organizacji międzynarodowych na treści zamieszczane w Internecie. Dla Jakuba największą wartością tego przedsięwzięcia była możliwość rozmowy z ekspertami z różnych krajów. Dyrektor szkoły zwróciła szczególną uwagę na fakt, że tak duża grupa młodych ludzi, w tym czworo z naszej szkoły, mogła wziąć udział w międzynarodowym spotkaniu na ważny, przyszłościowy temat sztucznej inteligencji, rozwoju technologii oraz szans i zagrożeń z niej wynikających.

Jest nam niezmiernie miło, że Zespół Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze zaistniał
na arenie międzynarodowej.