Miniaturka Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych 2022

Różnorodne zajęcia promujące kształcenie zawodowe; warsztaty, szkolenia oraz prelekcje z ludźmi sukcesu – w maju w Zespole Szkół w Górze.

W tym roku Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych odbywał się dniach 16-20 maja, tematem przewodnim było „Kształcenie i szkolenie zawodowe w kontekście zielonej transformacji”. Temat ten był zgodny ze zobowiązaniem Komisji Europejskiej do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 r., znanym jako Europejski Zielony Ład. Celem inicjatywy, jest promocja kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz dobrych praktyk w tym zakresie na obszarze Unii Europejskiej. Wydarzenia związane z obchodami Tygodnia odbyły się w całej Europie na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym.

Głównym celem tego przedsięwzięcia, realizowanego w ZS w Górze, była szeroko rozumiana promocja kształcenia i szkolenia zawodowego. Wydarzenie  było nie tylko okazją do spotkań z przedstawicielami pracodawców, doradcami zawodowymi ale także promocją szkolnictwa zawodowego. Nauczyciele i uczniowie mieli niepowtarzalną okazję na spotkanie z człowiekiem sukcesu, notabene naszym absolwentem –panem Łukaszem Łukowskim, właścicielem firmy ProConsulting i wiceprezesem Route2open. Według niego człowiek sukcesu, ryzykuje, nie boi się wyzwań, czyta gdziekolwiek i cokolwiek.

Uczestnicy Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych, dowiedzieli się jak efektywnie szukać pracy, jaka jest oferta szkoleń zawodowych i na czym polegają staże zawodowe podczas spotkania z panią Julitą Mundry, doradcą zawodowym z Młodzieżowego Centrum Kariery w Górze.

Z kolei spotkanie z doradcą zawodowym Elżbietą Nuckowską z Powiatowego Urzędu Pracy w Górze, dostarczyło naszym uczniom wiedzy związanej ze zdobywaniem nowych kwalifikacji zawodowych po ukończeniu szkoły.

Kolejnym wydarzeniem podczas Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych było zorganizowanie stoiska promującego programy współfinansowane przez Unię Europejską, gdzie wszyscy zainteresowani mogli uzyskać informację dotyczącą programów Unii Europejskiej na  rzecz edukacji i mobilności zawodowej. W ramach zdobywania nowych umiejętności zawodowych przez naszych uczniów, ZS w Górze stawia na efektywną praktykę zawodową nie tylko w kraju, ale także za granicą. Szeroka oferta zagranicznych praktyk  organizowanych w ramach programu Erasmus+ została przedstawiona naszym uczniom, którzy już w październiku będą realizować praktyki zawodowe u portugalskich pracodawców.

Podsumowując tegoroczną akcję, hasłem przewodnim mogłoby być; Inwestuj mądrze w swoją przyszłość zawodową.

                                                                                              Koordynator wydarzenia,
Katarzyna Staniszewska

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie głównej Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych: https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/index_en