Logo Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu

Egzamin czeladniczy jest formą sprawdzenia opanowanych wiadomości i umiejętności w zakresie danego zawodu. Osoba, która zdała egzamin uzyskuje świadectwo czeladnicze potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych. Dokument ten daje uprawnienia do wykonywania zawodu w kraju, jak i zagranicą. Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu wchodzi naprzeciw wszystkim uczniom, rzemieślnikom oraz nauczycielom i w ramach zadania sfinansowanego ze środków Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą ,,Program Wsparcia Edukacji”, w module innowacyjna edukacja – stworzyła filmy instruktażowe po to, aby przynieść korzyści dla uczniów, rzemieślników, a także nauczycieli. Filmy mają na celu uzupełnienie wiedzy oraz wykorzystanie ich także podczas przedmiotów teoretycznych zawodowych, realizowanych w placówkach dydaktycznych.