Logo - Młody Dolny Śląsk

Forum Młodzieży Dolnośląskiej organizowane jest przez Stowarzyszenie Młody Dolny Śląsk oraz Instytut Piastów Śląskich. Odbędzie się ono 19.03.2024 r. w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie-Zdrój.

Forum Młodzieży Dolnośląskiej jest częścią Dolnośląskiego Forum Gospodarczego, a w trakcie tego wydarzenia młodzież skupi się na wypracowaniu strategii rozwoju dolnośląskiej młodzieży, która zostanie poddana głosowaniu na najbliższym po Forum sejmiku wojewódzkim. Będzie składało się ono z dwóch głównych części:

1.Panelu Dyskusyjnego: “Wyzwania i Problemy Młodzieży Dolnośląskiej”
W ramach Forum planujemy zorganizować panel dyskusyjny, w którym chcielibyśmy zaprosić młodych do aktywnego udziału. Panel ten skoncentruje się na identyfikowaniu oraz rozwiązywaniu problemów, z jakimi boryka się młodzież Dolnego Śląska. Będziemy otwarci na dyskusję na temat różnych aspektów życia młodzieży, takich jak edukacja, zdrowie psychiczne, dostęp do kultury i rozrywki, oraz perspektywy zawodowe.

Cele Panelu Dyskusyjnego:

Identyfikacja Głównych Problemów: Zgłębienie głównych wyzwań, z jakimi młodzież Dolnego Śląska się boryka na co dzień.

Dyskusja na Temat Rozwiązań: Wspólne poszukiwanie i omówienie możliwych rozwiązań dla zidentyfikowanych problemów.

Promowanie Dialogu Interpersonalnego: Zachęcanie do otwartej rozmowy, dzielenie się doświadczeniami i perspektywami w celu zrozumienia różnorodności problemów.

Inspiracja do Działania: Motywowanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w procesie rozwiązywania problemów społecznych.

2.Praca w Małych Grupach nad Rozwiązaniem Problemów:
Po panelu dyskusyjnym uczestnicy zostaną podzieleni na małe grupy robocze, gdzie będą mieli okazję wspólnie opracować konkretne propozycje rozwiązań dotyczących wybranych obszarów problemowych. Każda grupa będzie miała za zadanie wypracować konstruktywne pomysły, które zostaną potem przedstawione szerszej publiczności.

Cele pracy w grupach:

Skonkretyzowanie Propozycji Rozwiązań: Każda grupa ma za zadanie przekształcić ogólne pomysły na konkretne i realne rozwiązania, które mogą być skutecznie wdrożone.

Analiza Skuteczności: Praca grupowa powinna obejmować krytyczną analizę proponowanych rozwiązań pod kątem ich realnej skuteczności i potencjalnych korzyści dla młodzieży.

Różnorodność Perspektyw: Grupy będą promować różnorodność perspektyw i doświadczeń, aby uwzględnić jak najwięcej aspektów problemów młodzieży.

Zdefiniowanie Kroków Wdrożenia: Określenie konkretnych kroków wdrożenia proponowanych rozwiązań oraz identyfikacja potencjalnych partnerów i instytucji, które mogą wspomóc proces implementacji.

Rejestracja klas odbywa się pod następującym linkiem:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4KdiOqqE5cRVanhVQllptjkZTfTjqf72JA7iL6GEDYIT7Rg/viewform?usp=sharing

W przypadku, gdyby klasa nie jechała, a pojedyncze osoby chciałyby się pojawić jest też możliwość rejestracji indywidualnej uczniów:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZQsThLXgMR7d-myzax-7ywRXqAaAxGPq3ynzevRq9TC7vDA/viewform?usp=sharing

W razie pytań jesteśmy dostępni pod numerem telefonu: 786 971 080

Z poważaniem,
Natalia Wójcik
Młody Dolny Śląsk
członek zarządu

Dolnośląskie Forum Młodzieży 2024