Logo akcji - Jak nie czytam jak czytam

Wraca najliczniejsza akcja czytelnicza w Polsce!

Zapraszamy całą społeczność szkolną do przyłączenia się do najliczniejszej akcji czytelniczej w Polsce.

Spotykamy się 7 czerwca o godzinie 10:00 w strefie relaksu przy szkole oraz w parku przy sali Arkadia.

NA CZYM TO POLEGA?

7 czerwca o 10:00 kilkaset tysięcy dzieci i nastolatków z całej Polski będzie czytać książki. W swoich bibliotekach, szkołach, w parkach i na rynkach. Każdy to, na co ma ochotę.

Głównym celem akcji jest budowa pozytywnego wizerunku czytania. Sprawienie by książka nie kojarzyła się młodym ludziom z obowiązkową lekturą, lecz z czymś przyjemnym, ze spokojem, z wolnym czasem i z rozrywką.

Akcja „Jak nie czytam, jak czytam” odbywała się co roku w latach 2016-19. Rekordowo uczestniczyło w niej 459 tys. osób, głównie dzieci i młodzieży. Później uniemożliwiła ją pandemia.

Głównym organizatorem jest redakcja miesięcznika Biblioteka w Szkole, a organizatorami lokalnymi – ponad 2 tysiące bibliotek wszystkich typów. Akcja jest niepolityczna, bez zewnętrznego finansowania.