Nauczyciele i Dyrektor szkoły podczas zwiedzania Bragi.

12 nauczycieli przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół w Górze spędziło 5 dni w Bradze,  Portugalia. Zawodowcy z ZS w Górze poznali sposób kształcenia, kulturę oraz specyfikę pracy w portugalskich firmach, uczestnicząc w praktykach zawodowych  typu job shadowing w ramach projektu „Nowe kompetencje zawodowe, kluczem do rozwoju zawodowego” realizowanego w ramach programu  „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”  Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Loga organizacji, z który pozyskano środki na realizację projektu.

Projekt przewidywał praktyki nauczycieli przedmiotów zawodowych na zasadzie tzw. job shadowing. Ten rodzaj projektu zakłada poznanie specyfiki nauczania oraz pracy w realnych warunkach.

Tematami szkolenia typu job shadowing były: poznanie specyfiki nauczania zawodowego w portugalskich szkołach zawodowych oraz staże w portugalskich zakładach pracy.

Przez pięć dni poznawaliśmy system dualnego szkolenia zawodowego w Portugalii, obserwowaliśmy pracę nauczycieli i pracodawców, uczestniczyliśmy w seminariach oraz warsztatach z instruktorami zawodu, dzieląc się tzw. dobrymi praktykami, a także pracowaliśmy w firmach, których działalność jest skorelowana z nauczanym przez nas zawodem. Szkolenie było także okazją do zwiedzenia szkół zawodowych, szkolących młodocianych pracowników, poznania ich metod pracy oraz rozwiązań w zakresie szkolenia zawodowego. Omawialiśmy i analizowaliśmy zdobytą wiedzę podczas warsztatów i dyskusji panelowych wraz z ekspertami kształcenia zawodowego. Uzyskanymi doświadczeniami podzielimy się z naszymi koleżankami i kolegami w macierzystej placówce, a podpatrzone rozwiązania planujemy wprowadzić do programu nauczania. Poza czasem przewidzianym na szkolenia, poznawaliśmy Bragę, bogatą kulturę tego miasta, piękne zabytki i fantastyczną kuchnię. Portugalska kultura materialna ma wiele do zaoferowania. W każdej miejscowości jest zawsze coś godnego obejrzenia, co zachowało się na przestrzeni wieków – mówi koordynator projektu, Katarzyna Staniszewska.