Logo SKS - Szkolnego Klubu Sportowego.

Program „Szkolny Klub Sportowy” jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Ma on na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. To program stworzony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Aktywność fizyczna, która jest kultywowana w dzieciństwie i młodości jest niezbędna dla prawidłowego rozwoju fizycznego, motorycznego, psychicznego i społecznego człowieka oraz dla zapobiegania zaburzeniom rozwoju i zdrowia, zwłaszcza otyłości i zaburzeniom układu ruchu.

Celem programu jest również promocja zdrowego i aktywnego stylu życia, stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt, stworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych, optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej, promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży.

Proponowane pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży powinny być prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach.  Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu w okresie od 16 stycznia do 15 grudnia 2023 r. systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdej grupy, w 60-cio minutowych jednostkach ćwiczebnych, w grupach minimum 15-osobowych.

Jedna grupa ćwiczebna musi się składać wyłącznie z uczniów jednej szkoły, a zajęcia muszą być realizowane przez nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego z danej szkoły.

W Zespole Szkół im gen. S. Kaliskiego w Górze w programie uczestniczą nauczyciele wychowania fizycznego: pani Anna Wiejak, pani Agnieszka Nawrocka i pan Andrzej Jasiak. Stworzone są trzy piętnastoosobowe grupy uczniów z naszej szkoły. Zajęcia odbywają się w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki. Młodzież ma do wyboru różne aktywności fizyczne i dyscypliny sportowe: piłka siatkowa halowa, piłka siatkowa plażowa, zajęcia ogólnorozwojowe na siłowni, tenis stołowy, zajęcia ogólnorozwojowe na sali fitness (aerobik, joga, stretching), badminton. Wybór jest duży i każdy może znaleźć coś dla siebie.

A.W.