Logo programu "SKS - Szkolny Klub Sportowy".

Dolnośląska Federacja Sportu, po raz kolejny, została Koordynatorem Wojewódzkim programu SZKOLNY KLUB SPORTOWY. Program ten będzie realizowany, tak jak dotychczas wspólnie ze Szkolnym Związkiem Sportowym „Dolny Śląsk” we Wrocławiu.

Zespół Szkół im gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze po raz kolejny przystąpił do tego programu. W naszej szkole będzie on realizowany w trzech 15-to osobowych grupach, jednej dla dziewcząt, dwóch dla chłopców. Zajęcia prowadzić będą nauczyciele: Anna Wiejak, Andrzej Jasiak i Karol Rutkowski. Ze względu na zmieniające się warunki i obostrzenia forma i miejsce zajęć będą modyfikowane. W tym momencie mamy możliwość prowadzenia projektu na basenie i w terenie otwartym (parki, tereny leśne).

Program „Szkolny Klub Sportowy” jest skierowany do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Ma on na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Cele programu to:

  1. stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież;
  2. poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości;
  3. promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;
  4. zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;
  5. stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt;
  6. tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży;
  7. optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej;
  8. promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży;
  9. wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

Pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży powinny być prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach. Istotnym założeniem jest możliwość uprawiania wielu sportów, uwzględniając m.in. regionalne i lokalne tradycje oraz możliwość uprawiania odpowiednich sportów w zależności od pór roku. Program realizowany będzie w okresie 15.02.2021-30.11. Zajęcia odbywać się będą 2 razy w tygodniu, w 60-minutowych jednostkach ćwiczebnych.

                                                                                                          A.W.