Grafika - uwaga komunikat.

Od 17 maja Edukacja – szkoły podstawowe i średnie

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN od 17 maja wracamy do pracy w trybie hybrydowym. W okresie od 17 – 28 maja do szkoły stacjonarnie wracają klasy 3 oraz klasy 2 po gimnazjum. W systemie nauki zdalnej pozostają klasy 1 oraz klasy 2 po szkole podstawowej.

od 17 maja również klasa 2 PA w piątek uczy się stacjonarnie cała, 2 BHI grupa technik budownictwa – środa stacjonarnie, klasa 1 TB – grupa technik budownictwa poniedziałek stacjonarnie

  • nauka hybrydowa dla klas 4-8 szkół podstawowych
  • nauka hybrydowa dla klas 1-4 szkół średnich
  • reżim sanitarny m.in. wietrzenie sal na przerwach, dezynfekcja placówek w weekendy

Od 31 maja Edukacja – szkoły podstawowe i średnie

  • stacjonarnie wszyscy uczniowie
  • reżim sanitarny: wietrzenie sal na przerwach, dezynfekcja placówek w weekendy
Grafika informująca o łagodzeniu obostrzeń.