Grafika - uwaga komunikat.

Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, od 26 kwietnia będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze.

W poniedziałek uczniowie 3 TM, 1 TB oraz 3 ba realizujący praktyczną naukę zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze wracają do nauczania stacjonarnego w małych grupach według harmonogramu ustalonego w marcu.

Grafika dotycząca zasady pracy szkół i placówek.