Uczestnicy Olimpiady przed budynkiem Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.

Już po raz drugi uczniowie naszej szkoły wzięli udział w finale wojewódzkim Olimpiady organizowanej przez Państwową Inspekcję Pracy i KRUS. W tym roku Olimpiada odbyła się pod hasłem „Lenistwo nad rozsądkiem, czy rozsądek nad lenistwem?!”

Do finału, który odbył się dnia 25 listopada 2021 r. we Wrocławiu, dostało się dwoje uczniów naszej szkoły Milena Kinasz oraz Tomasz Rząsa. Opiekunem uczniów był Marcin Mielczarek nauczyciel przedmiotów logistycznych i BHP.

Wyróżnienie w finale olimpiady otrzymała Milena Kinasz, uczennica klasy III technikum w zawodzie technik logistyk. Serdecznie gratulujemy.