Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego promuje mLegitymacje.

Na wniosek Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego – Macieja Żmiejewskiego nasza szkoła przystąpiła do projektu mLegitymacja – wspólnej inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Cyfryzacji. mLegitymacja to legitymacja szkolna w telefonie będąca częścią aplikacji mObywatel.

Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję papierową dokumentu.

mLegitymacja to legitymacja szkolna w telefonie będąca częścią aplikacji mObywatel. Jest bezpiecznym, nowoczesnym i bezpłatnym narzędziem, które – identycznie jak papierowa legitymacja – poświadcza uprawnienia uczniów do ulgowych przejazdów kolejowych, czy autobusowych, wejście do kina.

Korzystanie z mLegitymacji jest bezpłatne.  Aby je uruchomić uczniowie muszą mieć telefon z systemem operacyjnym Android w wersji, co najmniej 6.0.  lub Ios.

W tym mobilnym dokumencie zapisane są wszystkie dane, które można znaleźć w papierowej legitymacji: imię i nazwisko ucznia, numer legitymacji, datę wydania, termin ważności, status użytkownika (uczeń), datę urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, nazwę i adres szkoły.

Okres ważności mLegitymacji jest taki sam jak okres ważności wydanej wcześniej wersji papierowej. W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana. Szkoła będzie mogła unieważnić dokument także w przypadku utraty mLegitymacji – z powodu np. uszkodzenia, niepoprawnego działania, czy zgubienia urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana.

Jak aktywować usługę?

Usługa mLegitymacja szkolna wymaga zainstalowania na urządzeniu mobilnym aplikacji mObywatel.

  • uruchom Aplikację mObywatel i zaloguj się do niej
  • wybierz opcję dodaj mLegitymację
  • zapoznaj się z informacją o procesie aktywacji mLegitymacji
  • zapoznaj się z regulaminem i zaakceptuj go
  • zapoznaj się z klauzulą informacyjną przetwarzania danych
  • wyraź zgodę dla systemu na używanie zasobów systemowych (jeśli taka zgoda nie była jeszcze udzielona)
  • wprowadź (zeskanuj) kod QR otrzymany w szkole
  • wprowadź kod aktywacyjny otrzymany w szkole
  • zatwierdź komunikat i wczytaj dane legitymacji do Aplikacji mObywatel

Załączniki do pobrania:

Plakat promujący mLegitymacje.
Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego promuje mLegitymacje.