Logo Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. 2.0.

Zespół Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze znalazł się na liście podmiotów, wśród 333 w województwie dolnośląskim, zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” w roku 2022.

Przystępując do NPRCZ należało złożyć wniosek, który uwzględniał działania promujące i wspierające czytelnictwo wśród młodzieży oraz współpracę w środowisku lokalnym. Wniosek naszej szkoły pomyślnie przeszedł ocenę merytoryczną, dokonaną przez Zespół powołany zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego.

Biblioteka Zespołu Szkół w Górze już po raz drugi otrzyma wsparcie finansowe w ramach NPRCZ. Dzięki wsparciu w I Edycji Programu, realizowanej w latach 2016 – 2020, księgozbiór biblioteki szkolnej wzbogacił się o 832 książki o wartości 15000 zł.

Istotną zmianą  obecnej edycji NPRCZ 2021-2025 w stosunku do poprzedniej, jest
możliwość finansowania ze środków NPRCZ nie tylko zakupu książek, ale również sprzętu i oprogramowania komputerowego, elementów wyposażenia biblioteki, nagród dla uczniów, wydatków na organizację przedsięwzięć promujących czytelnictwo.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 - MEiN