Jednym z ważniejszych zadań w pracy Szkoły i biblioteki w roku szkolnym 2015/2016 było opracowanie wniosku (i realizacja zadań zaplanowanych w jego ramach) Zespołu Szkół w Górze do Starostwa Powiatowego o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej, w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.
Wniosek opracowały nauczycielki bibliotekarki: Ewa Orzechowska-Świątek i Mirosława Pawlicka-Pacyga. Wniosek składa się z dwóch części. W pierwszej części uwzględniono 12 działań, zaplanowanych przez szkołę, które promują i wspierają rozwój czytelnictwa wśród młodzieży. W drugiej części opisano 8 działań, wskazujących na współdziałanie szkoły w środowisku lokalnym, w tym z biblioteką publiczną.
Zaplanowane działania zostały ocenione pozytywnie (oceniała komisja powołana przez wojewodę), wniosek został zaakceptowany, a tym samym przyznano naszej Szkole całą sumę, o którą wnioskowaliśmy, tj. 15000,00 zł. Pieniądze te mogą być przeznaczone na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami), a także lektur.
W interesie biblioteki szkolnej jest rozszerzenie oferty o książki spoza kanonu lektur, cieszące się zainteresowaniem uczniów.
Listę książek do zakupu przygotowały, we wrześniu 2016r., Ewa Orzechowska-Świątek i Małgorzata Podolecka oparciu o: wyniki ankiety badającej preferencje czytelnicze uczniów naszej Szkoły, Wyniki Ogólnopolskich wyborów książek (zorganizowanych przez redakcję czasopisma Biblioteka w Szkole) oraz konsultacje z pracownikami biblioteki pedagogicznej. Przygotowaną listę książek pozytywnie zaopiniował samorząd uczniowski oraz rodzice. Książki, po dokładnej analizie ofert wydawniczych, zakupiono w październiku 2016r. Kupiono: 832 książki, w tym 226 egzemplarzy lektur, 113 tytułów to książki popularnonaukowe, pozostałe to literatura piękna i młodzieżowa.
Ciężar realizacji tego szkolnego projektu, w przeważającej części, przejęli na siebie nauczyciele bibliotekarze, Ewa Orzechowska-Świątek i Mirosława Pawlicka-Pacyga.
Projekt wsparli też swoimi zadaniami inni nauczyciele, głównie polonistki, panie: Teresa Witkowska i Krystyna Woźna. Podziękowania należą się również nauczycielom, którzy zachęcali uczniów do aktywnego udziału w realizacji poszczególnych zadań. Są to: Agnieszka Nawrocka, Dorota Nowak, Inga Ozdoba-Stanek, Iza Pieprzyk oraz ksiądz Andrzej Orzech.
Realizacja działań, w ramach projektu, rozpoczętych w roku szkolnym 2015/2016, (kontynuowane będą też w kolejnych latach) wyglądała następująco:

Działania zaplanowane przez szkołę, które promują i wspierają rozwój czytelnictwa wśród młodzieży (12 działań):

1. Plansze promujące czytelnictwo
(wykonanie przez nauczycieli bibliotekarzy, ekspozycja przed biblioteką) – 11.2015r.

Ewa Orzechowska-Świątek i Mirosława Pawlicka-Pacyga zagospodarowały wolną przestrzeń na ścianie przed biblioteką, umieszczając na niej trzy antyramy, o wymiarach 70 cm x 100cm, z plakatami promującymi czytelnictwo oraz spisem Nienaruszalnych Praw Czytelnika.

Plansze promujące czytelnictwo na ścianie przed biblioteką.

2. Projekt edukacyjny „Opowieść wigilijna”

Projekt polegał na:

 • wykonaniu przez uczniów Technikum choinek z makaronu,
 • przygotowaniu i zaprezentowaniu części artystycznej, tj. czytania fragmentów „Opowieści wigilijnej” K. Dickensa, zaśpiewaniu kolęd i pastorałek przy akompaniamencie trąbek,
 • kiermaszu choinek i ozdób świątecznych, wykonanych przez uczniów, podczas zebrania z rodzicami.

W pierwszym etapie projektu uczniowie gromadzili materiały potrzebne do wykonania choinek i ozdób świątecznych. Drugi etap, trwający od października 2015r. do końca listopada 2015r., polegał na wykonaniu choinek. Prace odbywały się w czytelni biblioteki. Uczniowie przychodzili po zakończeniu lekcji i pracowali pod nadzorem i przy pomocy nauczycieli bibliotekarzy: Ewy Orzechowskiej-Świątek i Mirosławy Pawlickiej-Pacygi. Nad przygotowaniem części artystycznej uczniowie również pracowali w czytelni biblioteki, w czasie wolnym od zajęć. Uczniowie z klasy 4 technikum ekonomicznego, Paweł Gortych i Patryk Gortych, ćwiczyli grę kolęd i pastorałek na trąbkach, uczennice z klasy 4 technikum hotelarskiego: Małgorzata Płaczek, Agata Soszyńska, Klaudia Kurowska, Agata Pokrop i Klaudia Sowa ćwiczyły śpiewanie kolęd i czytanie wybranych fragmentów „Opowieści wigilijnej”. Dnia 7 grudnia 2015r., uczniowie byli już gotowi do zaprezentowania wykonanych własnoręcznie choinek i ozdób świątecznych oraz części artystycznej przed publicznością, na którą składali się uczniowie, nauczyciele i, przybyli w tym dniu na zebranie, rodzice. Prezentacja miała miejsce w czytelni biblioteki oraz w holu szkoły. Fundusze, zebrane podczas kiermaszu choinek, zasiliły konto rady rodziców.

3. Ankieta badająca preferencje czytelnicze uczniów Technikum.

Ankietę przeprowadziły Ewa Orzechowska-Świątek i Mirosława Pawlicka-Pacyga, nauczyciele bibliotekarze, w styczniu 2016 r.
Badaniami objęto 79 uczniów z wybranych klas technikum informatycznego, logistycznego, ekonomicznego i hotelarskiego: 1 TI, 1 TL, 2 TE/TH, 3 TE, 4 TE.
Analiza ankiety pozwoliła osiągnąć cel, jakim było poznanie preferencji czytelniczych uczniów technikum. Przeprowadzone badania ankietowe udowodniły raczej zadowalającą aktywność czytelniczą naszych uczniów. Niemniej wciąż jest spora część uczniów (38%), którzy czytanie traktują jako obowiązek, ograniczając się do czytania lektur. Uczniowie mają swoją ulubioną literaturę i ulubionych autorów.
Badania potwierdziły ogromną popularność literatury fantastycznej, a także kryminałów, romansów i literatury przygodowej (których w bibliotece szkolnej brakuje). Konieczne jest więc uzupełnienie księgozbioru szkolnego w tego typu literaturę, by uczniowie nie musieli jej poszukiwać w innych bibliotekach.
Będzie to możliwe dzięki funduszom w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

4. Plansze z cytatami o książce.
(wykonanie przez nauczycieli bibliotekarzy, ekspozycja w Centrum Multimedialnym w bibliotece szkolnej) – 02.2016r.

Doskonałym miejscem do ekspozycji cytatów w antyramach wielkości kartki A4, okazała się ściana w Centrum Multimedialnym. Wybór cytatów, wbrew pozorom, nie był sprawą łatwą. Z nieprzebranej ilości znanych i mniej znanych cytatów, zachęcających do czytania, bibliotekarki, ograniczone miejscem na ścianie w Centrum Multimedialnym, musiały ostatecznie wybrać cztery. W międzyczasie prowadziły rozmowy z uczniami i sondowały ich typy. Drogą kompromisu wybrano cytaty, które zyskały aprobatę uczniów. Cytaty o książce i czytaniu nie tylko ozdobiły ścianę, pięknie komponując się kolorystycznie na jej tle, ale też stały się okazją do refleksji dla wszystkich, którzy przebywają codziennie w Centrum Multimedialnym, nad wartością jaką jest czytanie.

Cytaty w antyramach na ścianie w Centrum Multimedialnym.

5. Wykład i warsztaty dla rodziców uczniów technikum: „Kształcenie nawyków czytelniczych”.

W dniu 9 czerwca 2016r. pani Elżbieta Maćkowska (pracownik Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Górze), zaproszona do Szkoły z inicjatywy nauczycieli bibliotekarzy, podczas spotkania z rodzicami uczniów klas pierwszych Technikum, przedstawiła jak dużą rolę w życiu dziecka spełnia czytanie.
Rodzice uczniów Technikum wykazali duże zainteresowanie tematem.
Frekwencja przerosła oczekiwania, wszystkie miejsca, w przygotowanej na spotkanie sali, były zajęte. W związku z tak dużym zainteresowaniem tematem przez rodziców, nauczyciele bibliotekarze wezmą pod uwagę zorganizowanie podobnych spotkań w następnym roku szkolnym 2016/2017.

Pani Elżbieta Maćkowska podczas warsztatów dla rodziców w Zespole Szkół w Górze (9.06.2016r.)

6. Projekt edukacyjny „Zainteresowania czytelnicze naszych uczniów”
(zdjęcia uczniów z ulubioną książką ze zbiorów biblioteki szkolnej)

Projekt miał na celu promocję czytelnictwa. Polegał na zrobieniu zdjęć uczniów z ulubioną książką ze zbiorów biblioteki szkolnej i wyeksponowaniu ich na dużych planszach. Początkowo projekt miał roboczą nazwę: Zainteresowania czytelnicze naszych uczniów”, ostatecznie wybrano nazwę „Co czytają nasi uczniowie?”.
W realizację projektu zaangażowały się wszystkie klasy Technikum. Pomysł na projekt został ogłoszony w listopadzie 2015r., a jego zakończenie nastąpiło w kwietniu 2016r. W pierwszym etapie uczniowie poszczególnych klas robili zdjęcia.
Po zebraniu materiału zdjęciowego przystąpiono do jego selekcji. Było to bardzo czasochłonne zadanie, gdyż wpłynęło bardzo dużo zdjęć. Część zdjęć, która nie spełniała przyjętych kryteriów, została odrzucona w pierwszym etapie selekcji.
Ostatecznie uczniowie, przy pomocy koordynatorek projektu, czyli Ewy Orzechowskiej-Świątek i Mirosławy Pawlickiej-Pacygi, wybrali najciekawsze zdjęcia.
Wydruk zdjęć, jak i planszę tytułową projektu, zlecono profesjonalnej drukarni. Następnie należało zdjęcia wyciąć z dużego formatu, na którym były wydrukowane. Techniczna strona, czyli wycięcie zdjęć, dopasowanie pod względem formatów
i kolorystyczne, była również czasochłonna. Kolejny etap to przyklejanie zdjęć
i wybranie cytatów promujących czytelnictwo, które miały być wkomponowane na planszach ze zdjęciami. Uczniowie wybrali pięć cytatów, po jednym na każdą planszę:
– „Kto czyta książki żyje podwójnie” Umberto Eco,
– „Książka jest niczym ogród, który można włożyć do kieszeni” chińskie przysłowie,
– „Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa z najwspanialszymi ludźmi minionych czasów” Kartezjusz,
– „Książki kochają każdego kto je otwiera, dając mu poczucie bezpieczeństwa i przyjaźń niczego w zamian nie żądając” Cornelia Funke,
– „Gdyby nie dobre książki, które przeczytałem, miałbym dużo węższą wizję świata” Mario Vargas Llosa.
Cytaty zostały wydrukowane na kolorowych kartkach formatu A4 i wkomponowane między zdjęcia na dużych planszach o wymiarach 70 cm x 100 cm. Plansze umieszczono w antyramach. Ich ekspozycja była zaplanowana w dniu Drzwi Otwartych Szkoły 26 kwietnia 2016r.

Ewa Orzechowska-Świątek podczas pracy przy wyborze zdjęć do projektu.
Przyklejanie zdjęć do plansz.
Wystawa zdjęć z projektu „Co czytają nasi uczniowie?” podczas Drzwi Otwartych Szkoły (26.04.2016r.)

7. Organizacja kiermaszy książek.

Kiermasze dają uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły, okazję do zakupu książek w atrakcyjnych cenach, często dużo niższych, niż w księgarni. Zbiór książek o różnorodnej tematyce i w atrakcyjnej szacie graficznej, zaspokaja różne potrzeby czytelników. Kiermasze stanowią doskonałą okazję do promocji książek i czytelnictwa, a tym samym mają pośredni wpływ na jego rozwój.

Kiermasz książek w bibliotece szkolnej.

8. Konkurs wiedzy o twórczości Henryka Sienkiewicza.

Rok 2016 ustanowiony Rokiem Henryka Sienkiewicza stał się doskonałą okazją do popularyzacji twórczości naszego najwybitniejszego twórcy powieści historycznych. Z okazji 100 rocznicy śmierci powieściopisarza uczniowie Zespołu Szkół wzięli udział w przygotowanym przez panią Krystynę Woźną ,,Konkursie wiedzy o twórczości Henryka Sienkiewicza” (19.05. 2016 r.). Młodzież sprawdziła swoją wiedzę na temat dwóch dzieł: Krzyżacy i Quo vadis objętych podstawą programową nauczania w gimnazjum. Spośród 20 uczniów klasy pierwszej Technikum w zawodach technik ekonomista i technik hotelarstwa najlepszy wynik osiągnęły: Marcelina Kordus – I miejsce, Agnieszka Marciniak – II miejsce, Anna Laksander – III miejsce. Ponadto w ramach realizowanego programu uczniowie zapoznali się z prezentacją przygotowaną przez uczennicę Paulinę Węglewską poświęconą życiu i twórczości laureata Nagrody Nobla.

Paulina Węglewska przedstawia prezentację poświęconą życiu i twórczości H. Sienkiewicza

9. Konkurs plastyczny na plakat promujący czytelnictwo – „Moja ulubiona książka”.

Miesiąc maj, w którym przypada Dzień Bibliotekarza i Bibliotek (8.05) to doskonała okazja do promocji czytelnictwa. Nauczyciele bibliotekarze, Ewa Orzechowska-Świątek i Mirosława Pawlicka-Pacyga, wykorzystały w tym celu konkurs plastyczny skierowany do uczniów naszej szkoły.
Głównym celem konkursu było stworzenie plakatu, który zainspiruje do czytania książek. Uznanie jury zdobyła praca autorstwa Piotra Nogajczyka, ucznia klasy 2 Za.
Nagrodzona praca to szkic w ołówku, opatrzony cytatem francuskiego filozofa
i pisarza epoki Oświecenia, Monteskiusza: „Książki są jak towarzystwo, które sobie człowiek dobiera”. Praca zdradza duży talent plastyczny ucznia.

Plakat autorstwa Piotra Nogajczyka, ucznia kl. 2 Za.

10. Gazetki i wystawki promujące czytelnictwo.

Doskonałą formą popularyzacji książek i czytelnictwa są gazetki i wystawki.
Nauczyciele bibliotekarze eksponują gazetki w holu korytarza przed biblioteką szkolną oraz w wypożyczalni. Wystawki książek mają miejsce w wypożyczalni biblioteki. W roku szkolnym 2015/2016 były to następujące gazetki i wystawki:
– w miesiącu październiku z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych,
– Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych (24 października),
– Międzynarodowy Dzień Pisarzy (3 marca),
– Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich (23 kwietnia),
– Dzień Bibliotekarza i Bibliotek (8 maja),
– wystawki „Nowości wydawnicze”.

11. Konkurs na zakładkę do książki.

Nauczyciele bibliotekarze Zespołu Szkół w Górze wielokrotnie odnajdywali zakładki, przypadkowo pozostawione przez czytelników, w książkach naszej Biblioteki: bilety, rachunki, zdjęcia, zapiski, pocztówki, itp.
Ewa Orzechowska-Świątek i Mirosława Pawlicka-Pacyga, chcąc pobudzić promocję czytelnictwa, zaproponowały uczniom własnoręczne wykonanie tego bardzo pożytecznego gadżetu każdego szanującego się czytelnika. Bibliotekarki do ogłoszenia konkursu wybrały miesiąc kwiecień, w którym obchodzi się Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich (23.04). Prace miały mieć postać zakładki do książki, wykonanej w dowolnej płaskiej technice plastycznej. Spośród 26 zgłoszonych do konkursu prac, komisja wybrała 9 zakładek autorstwa: Anny Jankowiak – kl. 1 TE, Eweliny Sączawy – kl. 1 TL, Oliwii Poczynek – kl. 1 TL, Klaudii Bakacz – kl. 1 TL, Honoraty Urbaniak – kl. 1 TL, Karoliny Kuśmierskiej – kl. 1 TL, Patrycji Zakarczemnej – kl. 1 TL, Doroty Leszkiewicz – kl. 1 TL, Pauliny Urbaniak – 1 TL.

Zakładki do książki zgłoszone do konkursu.

12. Działania w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej Wydawnictwa Pedagogicznego Operon „Ja czytam!”

Cyklicznie, raz w miesiącu w roku szkolnym 2015/2016, odbywały się spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Edukacyjnego, które organizowała polonistka, pani Teresa Witkowska. W spotkaniach uczestniczyło 20 uczniów. Na zajęciach, m.in. uczniowie wybierali książki do przeczytania (ciekawe pozycje, które przygotowała im prowadząca), a po przeczytaniu ich mieli za zadanie zareklamować je na następnym spotkaniu.

* Działania wskazujące na współdziałanie szkoły w środowisku lokalnym,
w tym z biblioteką publiczną.

1. Projekt edukacyjny: „Oni też czytają”.

Koordynatorką projektu jest polonistka, pani Teresa Witkowska. Celem jest promocja czytelnictwa poprzez prezentacje wyborów czytelniczych osób znanych w środowisku lokalnym.
Projekt jest w fazie realizacji.

2. Zapoznanie uczniów Technikum w Górze ze zbiorami i działalnością bibliotek pozaszkolnych – wycieczki do Biblioteki Pedagogicznej i Biblioteki Miejskiej w Górze.

Ewa Orzechowska-Świątek i Mirosława Pawlicka–Pacyga zaproponowały uczniom ciekawą formę poznania bibliotek pozaszkolnych. Zorganizowały w roku szkolnym 2015/2016 sześć wycieczek do Biblioteki Miejskiej w Górze oraz do Biblioteki Pedagogicznej w Górze. W wycieczkach uczestniczyli uczniowie z klas: 1 TL, 2 TE/THT, 3 TL, 4 TE, 4 TL, 4 TH. W czasie wycieczek uczniowie mieli okazję poznać strukturę organizacyjną bibliotek pozaszkolnych, ich zbiory i działalność.
Forma promocji czytelnictwa w postaci wycieczek do bibliotek, spotkała się z dużym entuzjazmem uczniów, a co za tym idzie, frekwencja była 100%.

Uczniowie z klasy 4 TL na wycieczce w Bibliotece Miejskiej w Górze.
Uczniowie z klasy 4 TE na wycieczce w Bibliotece Pedagogicznej w Górze.

3. Udział nauczycieli bibliotekarzy Zespołu Szkół w zebraniach Zespołu Samokształceniowego Nauczycieli Bibliotekarzy działającego przy PCDN i PPP w Górze.

Nauczyciele bibliotekarze Zespołu Szkół w Górze od wielu lat współpracują z Zespołem Samokształceniowym Nauczycieli Bibliotekarzy, który działa przy Powiatowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Górze.
Zadaniem zespołu jest:
1. Wspieranie ustawicznego kształcenia i rozwoju osobistego nauczycieli- bibliotekarzy.
2. Doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli-bibliotekarzy poprzez samokształcenie
i wymianę doświadczeń, w tym wyjazdy samokształceniowo-dydaktyczne.
3. Wspieranie działań na rzecz podnoszenia jakości pracy bibliotekarzy.
4. Integracja i aktywizacja środowiska nauczycieli-bibliotekarzy.
5. Zdobywanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych podczas warsztatów dla bibliotekarzy.
6. Kształtowanie umiejętności pracy  w zespole, dzielenia się wiedzą, odpowiedzialność za własny rozwój.
7. Wypracowanie własnych sposobów pracy dydaktycznej i wychowawczej.

W roku szkolnym 2015/2016 odbyły się trzy spotkania zespołu (29.09.15, 17.02.16, 17.06.16) oraz wyjazd szkoleniowo-dydaktyczny do Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu (20.10.2015r.)

Ewa Orzechowska-Świątek (od lewej) w czasie warsztatów na spotkaniu Zespołu nauczycieli bibliotekarzy 29.09.2015r.

4. Udział nauczyciela bibliotekarza Zespołu Szkół w Górze w wyjeździe szkoleniowo-dydaktycznym Zespołu Samokształceniowego Nauczycieli Bibliotekarzy działającego przy PCDN i PPP w Górze do Biblioteki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

20 października 2015 r. Ewa Orzechowska-Świątek uczestniczyła, wraz z członkami Zespołu Nauczycieli Bibliotekarzy oraz z członkami Górowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w wyjeździe do Biblioteki Uniwersyteckiej do Poznania.
Ciekawostką, podczas zwiedzania biblioteki, była możliwość obejrzenia starych druków. Starodruki udostępnia się wyłącznie w celach naukowych, po uzyskaniu zgody kierownika oddziału. Inkunabuły, które mieliśmy okazję oglądać, wzbudzały nasz zachwyt. Bogato ilustrowane, opatrzone pięknymi drzeworytami, unikatowe dzieła. Wymienić trzeba tytuły choć kilku z nich: XVI-wieczne wydanie poezji Jana Kochanowskiego; Chronica Mundi Hartmanna Schedla; pięknie oprawiona Chronica Polonorum Macieja z Miechowa; O ziołach i moczi ich Stefana Falimirza; drugie wydanie dzieła Mikołaja Kopernika De revolutionibus orbis coelestium; Statuty Jana Łaskiego; tzw. Słownik Bartłomieja z Bydgoszczy. Wydany w 1486 w Strassburgu słownik łaciński pokryty jest odręcznymi notatkami Bartłomieja z Bydgoszczy pochodzącymi z początku XVI wieku. Stanowi dziś bezcenne źródło do historii języka polskiego. Wyjazd był bardzo udany, poznaliśmy kolejną bibliotekę na naszym szlaku zwiedzania bibliotek.

Ewa Orzechowska-Świątek (druga od lewej) w czasie wyjazdu szkoleniowo-dydaktycznego.
Prezentacja starodruków.

5. Uczestnictwo nauczycieli Zespołu Szkół w Górze w szkoleniu:
„Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży”

W dniu 17.02.2016r. odbyło się szkolenie na temat „Rozwijania kompetencji czytelniczych oraz upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży” Szkolenie przeprowadziła pani Ewa Walczak, nauczyciel konsultant Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze. Uczestniczyli w nim nauczyciele bibliotekarze Zespołu Szkół w Górze:
Ewa Orzechowska-Świątek i Mirosława Pawlicka-Pacyga.

Szkolenie: „Rozwijanie kompetencji czytelniczych dzieci i młodzieży”.

6. Udział uczniów Technikum i nauczycieli w Górze w spotkaniach autorskich organizowanych przez Bibliotekę Miejską w Górze.

Nauczyciele bibliotekarze promują rozwój czytelnictwa również poprzez zachęcanie młodzieży do uczestnictwa w spotkaniach autorskich. Takie spotkania, od lat, organizuje Biblioteka Miejska w Górze. Bibliotekarze zapoznają się wcześniej
z propozycjami spotkań autorskich i reklamują je w bibliotece i na terenie szkoły. Proszą również o wsparcie wychowawców, którzy mogą zachęcić uczniów w czasie godzin wychowawczych. Uczniowie naszej Szkoły bardzo chętnie uczestniczą w spotkaniach dopasowanych do ich potrzeb i zainteresowań.

Spotkanie autorskie z Kamilem Kutnym i Mirosławem Żłobińskim (31.03.2016r.)
Spotkanie autorskie z Jakubem Poradą (12.10.2016r.)
Spotkanie z Arkadym Fiedlerem (4.11.2016r.)

7. Wystawa zdjęć „Zainteresowania czytelnicze naszych uczniów” w Bibliotece Miejskiej oraz w Bibliotece Pedagogicznej w Górze.

Ewa Orzechowska-Świątek i Mirosława Pawlicka-Pacyga, koordynatorki projektu „Co czytają nasi uczniowie?”, postanowiły efekty pracy uczniów Technikum zaprezentować w środowisku lokalnym w formie wystawy.
Wystawa miała miejsce w Bibliotece Pedagogicznej w Górze od 18 maja 2016r. do 7 czerwca 2016r. Wystawa w Bibliotece Miejskiej w Górze trwała dwa tygodnie, od 7 czerwca 2016r. do 21 czerwca 2016r.
Wystawa, w obu górowskich bibliotekach, cieszyła się dużym zainteresowaniem odwiedzających. Czytelnicy zatrzymywali się z zainteresowaniem, oglądali zdjęcia, komentowali. Na każdej z pięciu antyram ze zdjęciami, wklejone są też cytaty o książce i czytaniu, które zmuszają do refleksji nad wartością, jaką w życiu człowieka jest książka.

Wystawa zdjęć z projektu „Co czytają nasi uczniowie?” w Bibliotece Miejskiej w Górze

8. Działania w związku z imprezą Noc Bibliotek – współpraca z Biblioteką Pedagogiczną w Górze, Biblioteką Miejską w Górze, bibliotekami szkolnymi.

4 czerwca Biblioteka Pedagogiczna i Biblioteka Miejska we współpracy z bibliotekami szkolnymi, w tym z biblioteką Zespołu Szkół w Górze, zorganizowały grę miejską pod nazwą „Szlakiem czerwonych krzeseł” w ramach ogólnopolskiej imprezy „Noc bibliotek”. Wzięło w niej udział 10 trzyosobowych drużyn składających się z uczniów szkół podstawowych (dorosły opiekun). Każdy z uczestników był zobowiązany wcześniej przeczytać powieść Andrzeja Maleszki z serii „Magiczne drzewo”: „Czerwone krzesło”. W trakcie gry wszystkie zadania do rozwiązania nawiązywały do tej książki. Gra rozpoczęła się w Bibliotece Pedagogicznej, zakończyła w Bibliotece Miejskiej. Drużyny wyruszyły do bibliotek, wykonując pierwsze zadanie w Bibliotece Pedagogicznej. Po drodze odwiedziły trzy biblioteki szkolne – Gimnazjum nr 2, Zespołu Szkół Ogólnokształcących
i Gimnazjum nr 1. Każde z tych miejsc było oznaczone rysunkiem wielkiego czerwonego krzesła. Wykonanie prac przez poszczególne drużyny nadzorowały komisje konkursowe. Prace komisji w Gimnazjum nr 1 wsparła bibliotekarka Zespołu Szkół w Górze Mirosława Pawlicka-Pacyga. Uczniowie naszej Szkoły zaangażowali się w pomoc przy organizacji zadań w bibliotece Gimnazjum nr 1. Były to uczennice z klasy 2 Technikum Ekonomicznego: Natalia Wojciechowska i Magdalena Kujawa. Wcześniej uczniowie pomagali w przygotowaniach do organizacji imprezy, m.in. uczeń klasy 4 Technikum Mechanicznego, Bartosz Duszyński pomagał przy malowaniu czerwonego krzesła na płótnie, które miało być zawieszone na elewacji Gimnazjum nr 1.

Bartosz Duszyński, uczeń klasy 4 TM, podczas malowania czerwonego krzesła.
Natalia Wojciechowska i Magdalena Kujawa, uczennice klasy 2 TE, podczas organizacji zadań konkursowych w bibliotece Gimnazjum nr 1 w Górze.

Opracowała: Ewa Orzechowska-Świątek

ROK SZKOLNY  2016/2017

(semestr II)

Udział uczniów i nauczycieli w spotkaniu autorskim Pawła Cieliczko organizowanym przez Bibliotekę Miejską

15 marca 2017 roku Bibliotekę Miejską w Górze odwiedził dr Paweł Cieliczko z wykładem „Miasto słowami budowane”.  Absolwent LO w Górze, historyk, literaturoznawca, doktor nauk humanistycznych, autor przewodników literackich po Warszawie i Poznaniu

Młodzież z kl. II TE/H  na zajęciach w bibliotece pedagogicznej

20  kwietnia 2017 roku młodzież z Zespołu Szkół w Górze z klasy II Technikum Ekonomicznego i Handlowego pod opieką bibliotekarzy Małgorzaty Podoleckiej i Mirosławy Pawlickiej- Pacygi wzięła udział  w wycieczce do Biblioteki Pedagogicznej.

Sala audiowizualna – w czasie zajęć
Zajęcia z młodzieżą prowadził pan Mirosław Żłobiński

Uczniowie poznali zasady korzystania ze zbiorów, rodzaj księgozbioru, możliwości katalogu online biblioteki. Każdy mógł dokonać próby zamówienia książki elektronicznie.

Rewersy wydrukowane przez pracowników biblioteki czekały na potencjalnych czytelników. Na koniec prowadzący  zachęcił uczniów do  korzystania z  biblioteki i jej zbiorów.

Konkurs plastyczny- „Warto przeczytać”

 na pracę promującą  czytelnictwo

Konkurs przeprowadzony był w dniach 21.03-30.04.2017.

Adresowany był dla uczniów wszystkich klas technikum oraz szkoły zawodowej.

Głównym celem było stworzenie prac plastycznych, które zainspirują młodzież do czytania nowo zakupionych książek.(w ramach  Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa). Zgłoszone do konkursu prace mogły być wykonane dowolną techniką (rysunek, malarstwo, techniki mieszane).

Do prac uczniowie wybrali następujące książki:

 1. Jayne Ann Krentz „Miedziane plaże”
 2. Lucy Dillon „Dobry uczynek”
 3. Louis Pauwels „Namietność według Dalego”
 4. Sajiv  Parti „Świadectwo”
 5. Karyl  McBride „Nigdy dość dobra”
 6. Andrzej sapkowski „Miecz przeznaczenia. Wiedźmin”
 7. Rick Riordam „ Pery Jackson”
 8. Małgorzata Warda „ Ta. którą znam”
 9. Federico Moccia ”Wybacz, ale będę ci mówiła skarbie”

Wpłynęło dziewięć  prac (Turkowska  Paulina 1TE/TO , Palczyńska  Magdalena 1TE/TO ,  Zdrzewielska  Patrycja  1TE/ TO, Szuster  Jagoda  4THT ,     Czekajło   Angelika  3 TE/TH , Nogajczyk Piotr 3Za , Huzar Natalia 4THT, Kolska Paulina 4TE, Bohdanowicz Agnieszka 4TL)

Zwyciężyli:

Miejsce pierwsze :Zdrzewielska  Patrycja   1 TE/ TO

Miejsce drugie: Turkowska  Paulina 1 TE/TO

Miejsce trzecie:Palczyńska  Magdalena 1 TE/TO

I miejsce  Zdrzewielska  Patrycja   1 TE/ TO
II miejsce  Turkowska  Paulina 1 TE/TO
III miejsce  Palczyńska  Magdalena 1 TE/TO

Projekt edukacyjny –  “Polecam Ci książkę”

25 maja 2017 roku odbyła się wycieczka do biblioteki pedagogicznej uczniów z klasy III Technikum Ekonomicznego oraz Handlowego wraz z nauczycielami bibliotekarzami Małgorzatą Podolecką i  Mirosławą Pawlicką – Pacygą.

Zajęcia w sali komputerowej kl. III TE

W bibliotece odbyła się lekcja, którą prowadziła pani Julita Kruszka. Młodzież poznała zasady korzystania ze zbiorów i rodzaj księgozbioru jaki posiada biblioteka pedagogiczna. Druga część zajęć odbyła się w sali komputerowej Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli PPP, gdzie uczniowie zapoznali się z możliwościami katalogu online biblioteki, systemu Aleph, który umożliwia automatyzację obsługi i integrację sieci katalogów bibliotecznych. Biblioteki mogą w ten sposób współpracować ze sobą na poziomie centralnego katalogu, jak i wypożyczalni przy różnych zasadach udostępniania zbiorów. Na zakończenie każdy uczeń mógł  zamówić książkę elektronicznie

Warsztaty dla rodziców klas technikum „ Czytelnictwo wśród młodzieży”

(pracownik Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli  w Górze)

Nauczyciele bibliotekarze Zespołu Szkół w Górze Małgorzata Podolecka i Mirosława Pawlicka -Pacyga, po raz kolejny zaprosili do naszej szkoły pracownika PCDN w Górze.  Pani dr Ewa Walczak jest konsultantem do spraw edukacji czytelniczej i medialnej oraz wydawnictw ,Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego  w Górze.

W dniu 23 maja 2017 , pani Ewa Walczak, podczas spotkania z rodzicami uczniów klas technikum, przeprowadziła warsztaty dla rodziców dot. czytelnictwa wśród młodzieży. Rodzice dowiedzieli się ,iż wyniki badań nad czytelnictwem wskazują, że rozwój audiowizualnych środków masowej komunikacji nie umniejsza znaczenia oddziaływania książki. Przeciwnie występuje pewne podobieństwo przeżyć między doznaniami telewizyjnymi czy filmowymi i literackimi. Wśród aktywnych czytelników ciągle jeszcze przeważa młodzież. Z punktu widzenia pedagogicznego czytanie książki to nie tylko sam proces zapoznawania się z jej treścią, ale również cała suma refleksji i przeżyć związanych    z tym procesem. Siła oddziaływania książki polega na głębi tych najbardziej osobistych doznań. Jeśli możliwości wychowawcze zawarte    w czytelnictwie mają być w pełni wykorzystane, istnieje potrzeba takiego pokierowania procesem wychowania młodzieży, aby nauczyć ją konfrontowania przeżyć uzyskiwanymi różnymi środkami przekazu. Kształtowanie kultury czytelniczej rozpoczynamy od rozbudzania w małych dzieciach zainteresowania książką i innymi dokumentami oraz biblioteką, gromadzeniem własnych zbiorów celem budzenia zamiłowania do obcowania z książką (oglądania, czytania, słuchania), do szukania w książce i innego rodzaju dokumentach początkowo rozrywki, potem pomocy w nauce, wskazówek życiowych.

Trzeba obudzić w dziecku zapał do książek, sprawić by czytanie nie było jedynie przykrym obowiązkiem i ograniczało się do obowiązkowych lektur w szkole, ale by stało się potrzebą    i pasją. Czytelnictwo dzieci i młodzieży to proces bardziej złożony niż czytelnictwo dorosłych. Musimy jednak zwrócić uwagę na to, by już od najmłodszych lat zapewnić dziecku jak najczęstszy kontakt z książką, co stanowi niezbędny warunek kształtowania potrzeby obcowania z literaturą.

Mimo spadku poziomu czytelnictwa dzieci i młodzieży rola książki jest niepodważalna. Najogólniej mówiąc, kontakt z nią poszerza wiedzę jednostki o świecie, dostarcza bogactwa przeżyć wewnętrznych i refleksji kształtujących nie tylko umysły czytelników, ale również ich charaktery. Rola książki wciąż jest niepodważalna. Dzięki niej czytelnik ma możność poznawania otaczającej rzeczywistości, poszerzenia wiedzy o otaczającym świecie, uczy odróżniać dobro od zła, dostarcza bogactwa przeżyć wewnętrznych, kształtuje charaktery. Dlatego wszyscy powinniśmy zadbać o to, by kontakt z książką rozpoczął się jak najwcześniej.

Warsztaty przeprowadzono w bardzo interesujący sposób, rodzice wykazali zainteresowanie przedstawioną problematyką.

Noc bibliotek w Zespole Szkół w Górze

Noc bibliotek to ogólnopolska wieczorno-nocna akcja promująca czytelnictwo i biblioteki.

Dzięki twórczej i pomysłowej pracy górowskich bibliotekarzy, poprzez nową formę edukacyjną jaką była gra miejska , mieszkańcy  mogli uczestniczyć w interesującym wydarzeniu kulturalnym.

3 czerwca 2017r. Biblioteka Pedagogiczna i Biblioteka Miejska we współpracy z bibliotekami szkolnymi oraz Powiatowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w Górze, zorganizowały grę miejską w ramach ogólnopolskiej imprezy „Noc bibliotek”. W tym roku zabawa przebiegała pod hasłem „Powrót do przeszłości”.

Każdy z uczestników był zobowiązany wcześniej przeczytać książkę. W tegorocznej edycji gry były to: „Projekt Breslau” Magdaleny Zarębskiej oraz „Klątwa dziewiątych urodzin” Marcina Szczygielskiego.

Scenografia

Gra polegała wędrówce uczestników po Górze. W różnych miejscach miasta, głównie w bibliotekach,  rozwiązywali przygotowane dla nich zadania. Dodatkowym poleceniem było sfotografowanie wybranych obiektów.

W naszej szkole i bibliotece gościliśmy zarówno uczestników gry ze szkół podstawowych jak i z gimnazjów. Nad całością imprezy czuwali nauczyciele- bibliotekarze, Małgorzata Podolecka i Mirosława Pawlicka- Pacyga . Uczestnicy mieli do wykonania ciekawe zadania. Były to: internetowa zgadywanka puzlowa, rzut do celu własnoręcznie wykonanym samolotem z papieru, zgadywanka- „Co pudełko kryje w środku”. Gimnazjaliści rozwiązywali krzyżówki: polską i niemieckojęzyczną, dopasowywali dawne nazwy ulic do współczesnych lub odwrotnie oraz wykonywali zadanie w Learning Apps. W zabawie pomagały i dzielnie wspierały wolontariuszki, uczennice naszej szkoły: Bujek Anna, Chmiel Weronika z klasy I Technikum Hotelarstwa , Kujawa Patrycja, Marciniak Agnieszka z klasy II Technikum Ekonomiczno-Handlowego oraz Wolicka Marlena uczennica klasy III Technikum Ekonomiczno- Handlowego.

Nasze wolontariuszki

Na zakończenie na terenach zielonych szkoły Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze urządzono grilla oraz poczęstunek.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się w holu szkolnym.

W kategorii szkół podstawowych najlepiej wypadła drużyna Biblioteki Miejskiej w Górze drugie miejsce zajęła drużyna ze Ślubowa, trzecie – drużyna z SP nr 3 w Górze. Wśród gimnazjalistów wygrała drużyna Gimnazjum nr 1 w Górze, drugie miejsce – drużyna Biblioteki Miejskiej, trzecie miejsce – drużyna Gimnazjum nr 2 w Górze. Nagrody wręczali Julita Kruszka, Danuta Biernacka, w imieniu Ireny Krzyszkiewicz – Andrzej Rogala – wiceburmistrz Góry i Mariusz Mycyk – przedstawiciel jednego ze sponsorów – Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa oddział Zielona Góra.  Inni fundatorzy nagród i upominków dla wszystkich uczestników, to pani burmistrz Irena Krzyszkiewicz, Nadleśnictwo Góra Śląska oraz Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy”. 

Wręczanie nagród

Górowska Noc Bibliotek nie mogłaby się odbyć bez zaangażowania wielu osób – nauczycieli-bibliotekarzy, nauczycieli języka polskiego, rodziców, opiekunów , wolontariuszy oraz samych uczestników.

Uczestnicy pracują nad krzyżówką

Migawki z gry miejskiej

Praca nad rozszyfrowaniem nazw ulic
Rzut samolotem do celu
Puzzle w Learning Apps
Gra „co pudełko kryje w środku”

Promocja czytelnictwa

(wykonane przez nauczycieli bibliotekarzy hasła promujące czytelnictwo, ekspozycja – schody prowadzące do biblioteki)

 W ramach zaskoczenia uczniów, nauczyciele bibliotekarze postanowili tym razem umieścić hasła promujące czytelnictwo w nietypowym miejscu. Wybrano schody prowadzące do biblioteki.

Na podstopnicach schodów  przyklejono 5 następujących zdań.

1. Czytanie nie boli

2. Czytanie nie tuczy

3. Czytam więc jestem

4. Kto czyta nie błądzi

5. Nakarm umysł książką

Pomysł był bardzo trafny i wzbudził żywą reakcję zarówno uczniów jak i nauczycieli. Okazuje się, że taka zwykła rzecz jak schody może doskonale przysłużyć się reklamie czytelnictwa.

Projekt edukacyjny – prezentacja

ROK SZKOLNY 2017/2018

Każda kolejna podróż utwierdza mnie w przekonaniu, że istnieją dwa równoległe światy. Jeden – który wszyscy mamy w głowach, wdrukowany nam przez lata. Drugi – ten rzeczywisty.

Tomek Michniewicz

29 września Biblioteka Miejska w Górze gościła Tomka Michniewicza – podróżnika, dziennikarza, reportażystę, fotografa, organizatora ekspedycji, autora książek. Można Go usłyszeć w Radiu Zet – audycja „W drogę”, oraz zobaczyć w telewizji TTV w programie który prowadzi – „Inny świat”.W bibliotece wygłosił prelekcję pt.: „Nie – normalność o świecie który nie przestaje zaskakiwać”.

Pan Tomasz w bardzo barwny i interesujący sposób opowiadał o swoich podróżach po świecie oraz o najbardziej zaskakujących wydarzeniach jakie przeżył w czasie swoich wypraw. Dzięki prezentacji można było choć na chwilę przenieść się w inny, zaskakujący świat. Poznać zwyczaje i obrzędy innych kultur.

W tym spotkaniu uczestniczyła również młodzież z naszej szkoły. Była to grupa z klasy

IV THT oraz bibliotekarz – Mirosława Pawlicka- Pacyga.

Idea Bookcrossingu – „Uwolnij Książkę” zrodziła się w 2001 roku w Stanach Zjednoczonych i swoim zasięgiem obiegła cały świat. Jej inicjatorem był Ron Hornbaker. Założył on stronę internetową i rozpropagował swój projekt. Dzięki ludziom z ponad 132 krajów, uwolnionych zostało już około 10 026 453 książki (dane – internet).

Akcja „Uwolnij książkę” jest adresowana do wszystkich, którzy lubią czytać i chcą się dzielić książkami z innymi. Polega na zostawianiu przeczytanych książek w miejscach publicznych (sklepy, kawiarnie, kina, galerie, dworce, itp.) jak również w miejscach w tym celu przygotowanych np.: na stolikach, regałach i innych nietypowych, fantazyjnych miejscach, by osoby zainteresowane mogły książkę zabrać, przeczytać, wymienić na inną.

W październiku nasza biblioteka przyłączyła się do idei ruchu Bookcrossingu. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Niech książka będzie z wami J

Młodzież z klasy I Technikum Budowlanego Zespołu Szkół w Górze w dniu 8 listopada odwiedziła Czytelnię Biblioteki Miejskiej w Górze. Uczniowie uczestniczyli w lekcji bibliotecznej, obejrzeli Kroniki Góry oraz zapoznali się z  Cyfrowym Archiwum Tradycji Lokalnej CATL i katalogiem Aleph.  Mogli też zobaczyć archiwalne czasopisma dotyczące naszego regionu oraz Dokumentację Prasową Góry i okolic. Dowiedzieli się o możliwości  korzystania z IBUKÓW.  W spotkaniu uczestniczyły również bibliotekarki p.Małgorzata Podolecka oraz p. Mirosława Pawlicka- Pacyga

W dniach 20.09 – 1.12.2017 r. biblioteka Zespołu Szkół była koordynatorem konkursu „Książka w obiektywie” zorganizowanego przez Bibliotekę Miejską w Górze oraz LGD „Ujście Baryczy” w ramach zadania „Przystanek Literacki Góra”. Konkurs skierowany był między innymi do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i osób dorosłych.

Celem konkursu było wykonanie fotografii inspirowanej książką, popularyzacja czytania jako formy spędzania wolnego czasu oraz promocja biblioteki i czytelnictwa.

Warunkiem uczestnictwa było zrobienie zdjęcia z książką w roli głównej.

Najciekawsze prace zostały wytypowane przez bibliotekarzy i przekazane do organizatorów. Prace były inspirowane książkami zakupionymi przez bibliotekę Zespołu Szkół w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. W konkursie wzięły udział: pani Katarzyna Cuże, oraz uczennice – Weronika Cemerys (IBc), Ewelina Kaszkur (IITO), Weronika Miekisz (IITO).

13 grudnia 2017 r. w Bibliotece Miejskiej w Górze odbyło się podsumowanie konkursu.

Komisja nagrodziła  następujące osoby:

KATEGORIA WIEKOWA – UCZNIOWIE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ

I miejsce – Weronika Cemerys   kl. I Bc z Zespół Szkół w Górze – zdjęcie   „Czytam wszędzie, bo lubię”

II miejsce – Ewelina Kaszkur kl. II TO z Zespołu Szkół w Górze – zdjęcie  „Warto dzielić czas z książką”

III miejsce – Weronika Miekisz kl. II TO z  Zespołu Szkół w Górze – zdjęcie  „Gwiazd naszych wina”

KATEGORIA WIEKOWA – OSOBY DOROSŁE

I miejsce – Katarzyna  Cuże – zdjęcie „Mc BOOKger”

Nagrodzeni uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe
I miejsce –  Weronika Cemerys –  za zdjęcie  „ Czytam wszędzie bo lubię”
II miejsce – Ewelina Kaszkur – za zdjęcie „Warto dzielić czas z książką”
III miejsce – Weronika Miekisz – za zdjęcie „Gwiazd naszych wina”
I miejsce – p. Katarzyna Cuże – za zdjęcie „Mc Burger”

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom