Plakat promujący szczepienia.

Nazwa akcji w naszej szkole odbywa się pod hasłem “NIE BAW SIĘ ŻYCIEM INNYCH”.

Naszym celem jest uświadomienie młodzieży jak ważne są szczepienia we wszystkich grupach wiekowych zwłaszcza w przedziale 14-19 lat, wyposażenie uczniów w rzetelną wiedzę dotyczącą faktów oraz statystyk, a nie mitów i teorii spiskowych krążących w Internecie na temat szczepień.

Bardzo ważną kwestią jest podniesienie świadomości naszej młodzieży, że decyzja, jaką podejmą wpłynie nie tylko na nich samych, ale na osoby z ich najbliższego otoczenia. Stąd tytuł naszego hasła, które ma propagować odpowiedzialność nie tylko za swoje życie, ale liczyć się z życiem rodziców, rodzeństwa, dziadków, kolegów, koleżanek, nauczycieli oraz nieznanego pana czy pani w sklepie.

Zależy nam aby dotrzeć do sedna sprawy i spowodować aby uczniowie przestali patrzeć na problem niskiej frekwencji szczepień w polskich szkołach jednowymiarowo oraz przez pryzmat własnego ja.

Pamiętajmy, że nie jesteśmy na świecie sami jest nas prawie 8 mdl, bądźmy społecznie odpowiedzialni. Przeświadczenie, że „nic mi nie grozi” jest pozorne i nie jest niczym innym jak zaczarowywaniem rzeczywistości .

Pomyśl i nie baw się życiem innych.

Plakaty promujące szczepienie.