Akcja Żonkile - uczennice z żonkilami w rękach w bibliotece szkolnej.

Tegoroczna akcja „Żonkile 2022” upamiętniająca 79 rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim była zorganizowana pod hasłem „Miłości”. Marek Edelman, jeden z przywódców powstania, pytał w książce „I była miłość w getcie”: „Dlaczego nikt mnie nie pyta, czy w getcie była miłość? Dlaczego nikogo to nie interesuje?”. Podczas 10 edycji akcji „Żonkile” podkreślono znaczenie ponadczasowych i uniwersalnych stanów emocjonalnych i postaw związanych z miłością: empatii, wrażliwości na krzywdę innych, poświęcenia na rzecz potrzebujących. Tegoroczna akcja odbywa się, gdy w naszej części kontynentu znów giną ludzie, dlatego kampania odbywająca się pod hasłem miłości, ma być też formą manifestacji przeciwko wojnie i wszelkiej agresji.

                 W ramach akcji w naszej szkole odbyły się zajęcia z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Lekcje przeprowadziły panie: Dorota Nowak i Anna Jarząb. Ponadto uczniowie klasy II TL wykonali papierowe żonkile, które rozdawali na terenie szkoły. W akcję włączyły się też panie z biblioteki szkolnej: Mirosława Pawlicka-Pacyga i Ewa Orzechowska Świątek.

                Warto również wspomnieć, że to jubileuszowe wydarzenie wspierali w tym roku nowi Ambasadorzy i Ambasadorki, a wśród nich m.in. Irena Santor, Janusz Gajos, Andrzej Piaseczny czy Eliza Rycenbel.

Dyplom za udział w akcji Żonkile 2022