Grafika - uwaga komunikat.

Przekazanie absolwentom świadectw dojrzałości, aneksów oraz zaświadczeń z wynikami egzaminu maturalnego nastąpi 05.07.2022 r. od godz. 10:00 w sekretariacie szkoły.