Grafika - uwaga komunikat.

Przekazanie absolwentom świadectw dojrzałości, aneksów oraz zaświadczeń z wynikami egzaminu maturalnego

nastąpi 05.07.2021 r.

od godz. 1100  do godz. 1300

w Auli szkolnej.

Wejście od parkingu.