W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery organizowanego przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP, uczniowie klas kończących w bieżącym roku szkolnym naszą szkołę uczestniczyli w spotkaniach z doradcami zawodowymi Powiatowego Urzędu Pracy w Górze. 

W dniach 18 – 20 października odbyły się spotkania informacyjne dla przyszłych absolwentów klas technicznych i branżowych, w trakcie których można było uzyskać informacje na temat bieżącej sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz o formach wsparcia dla osób do 30 roku życia wstępujących na rynek pracy. Panie – Elżbieta Nuckowska oraz Justyna Michalec zaprezentowały ofertę PUP uczniom klas 3A, 3B, 3C oraz 5PL, 5PER i 5BHI.