Tablica upamiętniająca zawarcie partnerstwa pomiędzy ZS w Górze a Nadleśnictwem Góra Śląska.

Oficjalnie zawarliśmy Partnerstwo z Nadleśnictwem Góra Śląska. Razem będziemy kontynuować akcje takie jak: zakładanie łąki kwietnej, sadzenie lasu i „Sprzątania Świata” oraz weźmiemy udział w wielu innych ekologicznych przedsięwzięciach.

Tablica upamiętniająca zawarcie partnerstwa pomiędzy ZS w Górze a Nadleśnictwem Góra Śląska.