04 grudnia 2023 r. odbyło się ślubowanie i pasowanie uczniów klas pierwszych Branżowej Szkoły I stopnia Zespołu Szkół w Górze na młodocianych pracowników.

W uroczystości brali udział zaproszeni goście: Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Pani Katarzyna Antolak, Starszy Cechu Pan Franciszek Tomaszewski, Pierwszy Podstarszy Cechu Pan Jan Ossowski, Podstarszy Cechu Pan Robert Kurzawa.

Po wprowadzeniu sztandarów Zespołu Szkół i Cechu Rzemiosł Różnych oraz odśpiewaniu hymnu państwowego Pani dyrektor Ewa Gano powitała zaproszonych gości, którzy zabrali głos.

Starszy Cechu w swoim przemówieniu mówił młodzieży, że chwila ślubowania to obietnica, którą złożą i która da im przepustkę do kolejnego etapu w dorosłość. Na okoliczność ślubowania zostanie przyłożona replika szabli Kilińskiego, patrona rzemiosła polskiego, który w czasie insurekcji kościuszkowskiej bohatersko poprowadził warszawskich rzemieślników do walki z zaborcą. „Szabla Kilińskiego” stała się najwyższym odznaczeniem ustanowionym na Kongresie Rzemiosła Polskiego i była przyznawana za wybitne zasługi dla rozwoju rzemiosła polskiego i propagowanie osiągnięć w kraju i za granicą. Na zakończenie Starszy Cechu życzył młodzieży uzyskania w przyszłości „Szabli Kilińskiego”.

Pani Naczelnik Katarzyna Antolak w swoim przemówieniu wypowiedziała się na temat rzemiosła które daje szanse na wykorzystanie potencjału młodych ludzi dla dobra ich rozwoju.

Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie wszystkich uczniów klas IA, IB, IC i  ID. Wyróżnieni uczniowie ślubowali na sztandar, Włodarski Franciszek kl. IA i Kacprzyk Kacper kl. IA, a pozostali uroczyście ślubowali stojąc i powtarzając słowa ślubowania. Ślubowali dbać o honor szkoły, godnie ją reprezentować, szanować, chronić pracę rzemieślnika, jak również okazywać szacunek wszystkim pracownikom szkoły i przełożonym w zakładach pracy.

Po ślubowaniu odbyło się uroczyste pasowanie wyróżnionych, 35 uczniów, przez przedstawicieli Cechu Rzemiosł Różnych:

  • Starszego Cechu Pana Franciszka Tomaszewskiego,
  • Pierwszego Podstarszego Cechu Pana Jana Ossowskiego,
  • Podstarszego Cechu Pana Roberta Kurzawę

Do pasowania przystąpiło 11 uczniów klasy IA, 11 uczniów klasy IB i 13 uczniów klasy ID. Do ramienia uczniów przykładano replikę szabli Kilińskiego, młodzież otrzymała dyplom i słodki poczęstunek.

Na koniec Kierownik Szkolenia Praktycznego Pani Inga Ozdoba Stanek przypomniała młodzieży podstawowe procedury związane z odbywaniem praktyk, szkoleniami czy zobowiązaniami wobec pracodawców i szkoły.

Do uroczystości, uczniów przygotowywała pani Anna Panocha. Uczniowie mimo wielkiego stresu poradzili sobie doskonale i godnie reprezentowali szkołę.