Logo organizatora Olimpiady Mitologicznej.

Uczniowie Zespołu Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze wzięli udział w ponadprogramowej Ogólnopolskiej Olimpiadzie przedmiotowej „OLIMPUS sesja jesienna” z języka angielskiego. Do konkursu zgłosiło się 12 uczniów z klasy 1, 2 i 3 technikum. Koordynatorami byli pani Milena Bartkowiak oraz pan Mariusz Baworowski. Jedna z uczennic, Natalia Glapiak zdobyła tytuł laureata za zajęcie 14 miejsca. Na co dzień Natalia pod opieką p.
Baworowskiego rozwija swoje umiejętności językowe w klasie 3 Technikum w zawodzie technik reklamy. Natalii serdecznie gratulujemy i liczymy, że następnym razem laureatów będzie więcej.

Olimpiada z języka angielskiego sprawdza wiedzę uczniów w zakresie czytania ze zrozumieniem tekstu pisanego, komunikacji, słownictwa, gramatyki i wiadomości o krajach anglojęzycznych. Pozwala również urozmaicić zajęcia lekcyjne oraz stanowi zewnętrzne źródło oceny poziomu wiedzy uczniów.

M. Bartkowiak