Logo - Ministerstwo Edukacji i Nauki

Dni wolne od zajęć szkolnych w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej to doskonała okazja, aby zadbać o właściwy wypoczynek dzieci i młodzieży. Rodzice poszukują ciekawych ofert turystycznych odnoszących się do zainteresowań i uzdolnień dzieci, ale przede wszystkim chcą mieć pewność, że wybrana forma wypoczynku jest bezpieczna dla dziecka i odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym odbywa się pod nadzorem kuratora oświaty.

Od 1 kwietnia 2016 r. obowiązują nowe zasady organizowania i nadzorowania wypoczynku dzieci i młodzieży, które przyczynią się do:

1) zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas wypoczynku;
2) zapewnienia uczestnikom wypoczynku profesjonalnej opieki wychowawczej;
3) wzmocnienia nadzoru nad organizatorami wypoczynku w kraju i za granicą;
4) zwiększenia zakresu informacji dostępnych dla rodziców w elektronicznej bazie wypoczynku.

Nowe zasady organizowania i nadzorowania wypoczynku dzieci i młodzieży określają przepisy:
1) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty1 (Dz. U. z 2022 r., poz. 2230),
2) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016 r., poz. 452 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem”.

Intencją autorów poradnika jest informowanie o podstawowych wymaganiach stawianych organizatorom wypoczynku dzieci i młodzieży. Natomiast rodzicom poradnik ten może służyć radą i dostarczyć praktycznych wskazówek w wyborze oferty zorganizowanego wypoczynku.

Ministerstwo Edukacji i Nauki
Departament Wychowania i Edukacji Włączającej

Poradnik bezpiecznego wypoczynku: