Logo - Wojskowe Centrum Rekrutacji w Głogowie

Szanowni Państwo,
informujemy, że już po raz trzeci realizuje projekt „Wakacje w WOT”. To propozycja spędzenia 16 dni wakacji w oryginalny, a przede wszystkim odpowiedzialny sposób, zdobycia nowych kompetencji oraz znajomości. Skorzystanie z takiego rozwiązania pozwala bezkolizyjnie odbyć przeszkolenie wojskowe, bez potrzeby rezygnacji z nauki. Dopasowanie terminu szkoleń do przerw w nauce nie zmienia systemu szkolenia przyjętego w WOT. Szesnastodniowe szkolenie podstawowe ochotnicy odbędą podczas wakacji, jego zwieńczeniem będzie uroczysta przysięga wojskowa.

O przyjęcie w szeregi WOT mogą ubiegać się rezerwiści oraz osoby, które do tej pory nie pełniły żadnej formy służby wojskowej. Zarówno mężczyźni jak i kobiety, w wieku 18-63 lat (w przypadku oficerów i podoficerów) oraz od 18-55 lat (w przypadku szeregowych), mogą zostać Terytorialsami. Podstawowe wymagania to, m.in.: obywatelstwo polskie, zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia czynnej służby wojskowej, pełnoletniość, niekaralność, niepełnienie innego rodzaju służby wojskowej oraz nie posiadanie przydziału kryzysowego.

Poniżej zamieszczone są terminy realizacji projektu:

  • Szkolenie podstawowe: 12.07.2024 – 27.07.2024
  • Szkolenie wyrównawcze: 20.07.2024 – 27.07.2024

Po więcej informacji zapraszamy na stronę Wojskowego Centrum Rekrutacji w Głogowie: https://wcrglogow.wp.mil.pl/

Plakat - Wakacje z WOT 2024