Grafika - uwaga komunikat.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 w Zespole Szkół w Górze odbędzie się 01.09.2021 r. według następującego harmonogramu:

 GodzinaKlasaSALA ROZPOCZĘCIE ROKUwychowawca
10:302TBM7ACH
10:302TIR112KW
10:302TEHT17AN
10:302TL20MB
10:003PER10ER
10:003PL105AB
10:003PBHI110BH
10:003GL12IP
10:003GIE109TF
10:003GHRAulaHA
10:003GTB101JA
10:304TI205PK
10:304THT107JP
10:304TLM105MM
10:304TEO106DN
10:302PA101ECH
10:302PB2AW
10:302PC3KC
10:003PA106KR
10:003PB16WR
10:003PC103AF
10:003GA2JM
10:003GB9WS
10:003GC3JZ
9:001TEMAULAKS
9:001TIRAULASK
9:001TLAULAEL
9:001BAAULAWP
9:001BBAULABB
9:001BCAULAJC