Salon Maturzystów 2021 - zdjęcie uczniów biorących udział w spotkaniu online.

28 września odbył się Dolnośląski i Opolski Salon Maturzystów 2021, przygotowany we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną oraz Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Wydarzenie, w formule online,  było przeznaczone dla uczniów ostatnich klas liceów i techników przygotowujących się do egzaminu maturalnego i rekrutacji na studia.

W naszej szkole z zaproszenia skorzystała klasa IV TEO. Podczas wydarzenia uczniowie obejrzeli  prezentacje ekspertów OKE na temat przedmiotów obowiązkowych i najczęściej wybieranych przedmiotów dodatkowych na maturze. Ponadto wysłuchali oferty studiów uczelni z całej Polski. W strefie EXPO  mogli również odwiedzić wirtualne stoiska uczelni i porozmawiać na czacie z ich przedstawicielami.

Udział w Salonie z pewnością pomoże młodzieży w przygotowaniu do matury i wyborze najlepszej ścieżki dalszego kształcenia.