Uczennica podczas pracy na stażu/praktykach zawodowych.

W Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w związku z realizowaniem projektu „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w powiecie górowskim szansą na lepszą przyszłość uczniów”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 -2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w roku 2021 uczniowie zrealizowali 42 staże/praktyki zawodowe.

Uczniowie technikum (klasy II i III) w zawodach technik logistyk, technik informatyk, technik hotelarstwa, technik ekonomista, technik reklamy i organizacji reklamy i branżowej szkoły pierwszego  stopnia (uczniowie klas II i III) w zawodzie sprzedawca mogli doszlifować swoje umiejętności zawodowe w naturalnym środowisku pracy, poznać strukturę firm, przebieg dokumentacji w zakładach pracy, doskonalić kompetencje społeczne, współpracę w grupach oraz umiejętności interpersonalne.

Staże i praktyki od czerwca zrealizowało 42 uczniów w następujących zawodach: 12 technik hotelarstwa, 10 technik informatyk, 3 technik reklamy, 8 technik logistyk, 3 technik ekonomista, 6 sprzedawców.