Wspólne zdjęcie wszystkich stypendystów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych z dyrektor szkoły Ewą Gano.

Pięcioro uczniów Zespołu Szkół w Górze otrzymało stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych w ramach projektu: „Dolnośląski Program Pomocy Stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych”. 

O stypendium mogli ubiegać się uczniowie technikum oraz branżowej szkoły I stopnia.

Warunkiem niezbędnym do otrzymania stypendium było osiągnięcie wysokiej średniej z 3 wybranych przedmiotów zawodowych lub uzyskanie tytułu finalisty/uczestnika w olimpiadach zawodowych, a także napisanie Planu Rozwoju Ucznia pod kierunkiem opiekuna szkolnego. Poza stypendium uczniowie będą mieli możliwość wzięcia udziału w zadaniu pn. „Warsztaty dla stypendystów” prowadzonych przez Politechnikę Wrocławską.

Tematyka warsztatów będzie obejmowała szeroki zakres wiedzy z obszaru nowoczesnych technik i technologii stosowanych w obszarze życia społecznego i zawodowego, która pozwoli na podniesienie kompetencji w dalszym kształceniu jak również w późniejszym życiu zawodowym i społecznym.

W doskonaleniu kompetencji zawodowych uczniów wspierać ich będą opiekunowie, którymi są nauczyciele przedmiotów zawodowych.

Stypendyści  „Dolnośląskiego Programu Pomocy Stypendialnej” na rok szkolny 2022/2023

  1. Wojciech Zawadzki opiekun Teresa Frączkiewicz
  2. Julia Twarda opiekun Marcin Mielczarek
  3. Nikola Machała opiekun Agnieszka Nawrocka
  4. Zuzanna Mucha opiekun Marcin Mielczarek
  5. Jakub Nowak opiekun Paweł Kinasz

Serdecznie gratulujemy Uczniom i Nauczycielom.